Informacje

Kondolencje

Koledze Hieronimowi Stachel,członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z powodu śmierci MAMY wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach…

Read more
Informacje

Zmarł Leszek Kościerski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas nasz Przyjaciel Leszek Kościerski, zasłużony działacz kolejarskiej „Solidarności”, wieloletni członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ…

Read more