Informacje

Zarząd Regionu przeciwko konsolidacji bydgoskich szpitali

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” omawiano zamiar połączenia dwóch bydgoskich szpitali: Szpitala nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z Szpitalem nr 2 im. Jana Biziela. Członkowie Zarządu Regionu wyrazili sprzeciw wobec tych planów i skierowali pismo do Rektora UMK Andrzeja Sokali z żądaniem przedstawienia pełnej informacji o przyczynach dokonania szpitali oraz prawnych , ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników i pacjentów. Pełna treść stanowiska poniżej.

Stanowisko ZRB „S” z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjął informację o planach połączenia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Pomysł konsolidacji bydgoskich szpitali budzi wiele wątpliwości i naszym zdaniem jest pomysłem szkodliwym zarówno dla pracowników jak i pacjentów. Nie ma zgody na podejmowanie tak ważnych decyzji z pominięciem partnerów społecznych. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem oczekujemy przedstawienia nam pełnej informacji o przyczynach dokonania połączenia szpitali oraz prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników i pacjentów.

Organizacje Związkowe reprezentujące pracowników szpitala w przesłanym do Pana Rektora Stanowisku z dnia 9 maja 2022 r. w sposób jednoznaczny wyraziły swój sprzeciw wobec konsolidacji szpitali.

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od władz uczelni nie podejmowania żadnych decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu przedstawienia stronie społecznej informacji o którą wnosimy. Mamy nadzieję, że dialog społeczny prowadzony w dobrej wierze i w sposób transparentny pozwoli uniknąć podjęcia przez związki zawodowe działań statutowo-prawnych

Leszek Walczak
Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”