Przewodniczący
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

kadencja 2023-2028


Sebastian Gawronek


Prezydium
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

kadencja 2023-2028


Mariusz Kolasiński
zastępca przewodniczącego ZRB, skarbnik ZRB


Grzegorz Jutrowski
zastępca przewodniczącego ZRB


Agnieszka Marcinkowska
zastępca przewodniczącego ZRB


Jan Kryger
zastępca przewodniczącego ZRB


Iwona Huzar
sekretarz ZRB


Wiesław Piotrowski
członek prezydium


Rafał Losik
członek prezydium


Maciej Nakielski
członek prezydium


Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
Kadencja 2023-2028


BYDGOSZCZ
Fulara Ewa, Gawronek Sebastian, Huzar Iwona, Jutrowski Grzegorz, Kryger Jan, Kuźba Małgorzata, Losik Rafał, Łuka Rafał, Marcinkowska Agnieszka, Nakielski Maciej, Piotrowski Dariusz, Piotrowski Wiesław, Podraza Zenon, Rodzik Przemysław, Rybacki Grzegorz, Skiba Grzegorz, Snopek Łukasz, Szczypiorski Mikołaj, Wiśniewski Marek


ŚWIECIE
Maliszewski Andrzej, Maliszewski Artur, Marek Zbigniew, Mazurek Marek, Szydłowski Józef, Trzciński Artur, Witomski Marek


GRUDZIĄDZ
Bejger Barbara, Brzeski Krzysztof, Chojnacki Adam, Jaśniewicz Joanna


TUCHOLA
Mindykowski Janusz, Siciński Dariusz


ŻNIN
Kolasiński Mariusz, Pilarski Maciej, Urbanowska Bianka


DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Gawronek Sebastian, Jutrowski Grzegorz, Kolasiński Mariusz, Mazurek Marek, Skiba Grzegorz, Wojnowski Artur


REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA
Rucińska Grażyna, Salwik Marek, Sandach Alicja, Stachowicz-Byczyńska Katarzyna, Szulc Barbara, Tańska Monika, Wróbel Robert