DLACZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Związek zawodowy – co to jest?

Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca ludzi pracy w celu reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największa w Polsce organizacja pracownicza, do której należy ponad 500 tysięcy pracowników ze wszystkich branż i zawodów. Codziennie działamy w imieniu i interesie pracowników, dbamy o przestrzeganie praw pracowniczych w zakładach pracy oraz uczestniczymy w procesie tworzenia przepisów prawa pracy na szczeblu krajowym.

Nasze zadanie jest jasno sprecyzowane – zrobić wszystko co w naszej mocy by pomagać pracownikom. Dzięki związkowi zawodowemu zyskasz wpływ na takie sprawy jak:

wynagrodzenie

zasady i warunki pracy

bezpieczeństwo pracy

Na siłę i skuteczność działania związku zawodowego wpływa jego liczebność w zakładzie pracy. Nie ma co się oszukiwać – w ilości siła! Jeśli warunki pracy w Twojej firmie są złe, atmosfera jest nieznośna i łamane są podstawowe prawa pracownicze – zorganizujcie się w związek zawodowy! Pomożemy Wam krok po kroku w założeniu organizacji a później w codziennej działalności. Tam gdzie działają silne związki zawodowe, warunki pracy i płacy są znacznie lepsze.


Jak założyć związek zawodowy

Co jeszcze warto wiedzieć?

POMOC PRAWNA – Każdy członek związku ma prawo do uzyskania pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. W przypadku konfliktu z pracodawcą i w związku z tym koniecznością wejścia na ścieżkę prawną by dochodzić swoich praw i racji, otrzymasz opiekę prawnika włącznie z reprezentowaniem w sądzie pracy.


SKŁADKA – Z członkostwem w NSZZ „Solidarność” wiąże się obowiązek odprowadzania składki w wysokości 0,82% wynagrodzenia. Dzięki niej zapewniamy Wam pomoc ekspertów w negocjacjach, edukację związkową, pomoc prawną oraz wsparcie na każdym etapie Waszej działalności.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.


ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.


SZKOLENIA – Skuteczna działalność związkowa wymaga wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Począwszy od znajomości kodeku pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz wielu innych przepisów aż po zasady negocjacji, prezentacji publicznej czy wiedzy z public relations. Organizujemy profesjonalne szkolenia, prowadzone przez praktyków związkowych. Nauczycie się wszystkiego co potrzebne do działalności związkowej.


BENEFITY – Każdy członek NSZZ „Solidarność” otrzymuje legitymację. Dzięki niej możesz skorzystać z programów partnerskich przygotowanych dla związkowców. Lista miejsc w których możesz skorzystać ze zniżek znajduje się tutaj.


MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JAN KRYGER

695 896 000

JAKUB GASZAK

695 874 000

sekretariat@region.bydgoszcz.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY