Region Bydgoski jest częścią największego w Polsce związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. W Regionie zrzeszonych jest blisko 10 tysięcy związkowców należących do różnych branż i zawodów. NSZZ „Solidarność” powstał w sierpniu 1980 roku i odegrał kluczową rolę w przywróceniu praw pracowników w Polsce. To właśnie dzięki „Solidarności” upadł komunizm i Polska stała się wolnym krajem. Dzisiaj „Solidarność” to silny i nowoczesny związek zawodowy, którego zadaniem jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych.

Organizujemy pracowników w związek zawodowy


Chcesz zyskać wpływ na warunki swojej pracy? Nie zadowala Cię obecne wynagrodzenie? Twój pracodawca łamie prawo pracy? Twoi koledzy i koleżanki z pracy mają podobne problemy?

Dajcie sobie szansę na lepszą pracę – dołączcie do NSZZ „Solidarność” i załóżcie związek zawodowy. Organizacja związkowa daje Wam możliwość wpływu na warunki w jakich pracujecie. Tylko związek zawodowy gwarantuje prawdziwy dialog pracowników z pracodawcą.

Wspieramy w codziennej działalności związkowej


Każdego dnia nasi eksperci uczestniczą w negocjacjach i rozmowach z pracodawcami. Na bieżąco reagujemy na problemy pojawiające się w zakładach pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz pracowników i reprezentowania ich interesów. W ramach członkostwa w „Solidarności” uzyskacie porady dotyczące bieżącej działalności organizacji zakładowych, z zakresu prawa pracy, trybu rozwiązywania sporów zbiorowych i negocjacji z pracodawcą.

Prowadzimy szkolenia dla działaczy związkowych


Działalność związkowa wymaga wiedzy z zakresu prawa pracy, negocjacji czy rozwoju organizacji związkowej. Każdego roku organizujemy kilkanaście szkoleń poświęconym konkretnym zagadnieniom. Dla nowych organizacji przygotowane jest szkolenie ogólne działacza związkowego – cała niezbędna wiedza do rozpoczęcia działalności związkowej i skutecznego działania w reprezentowaniu pracowników. Szkolenia prowadzą trenerzy, którzy są praktykami i aktywnymi związkowcami, co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny i aktualną wiedzę prawną.

Jesteśmy dla Was – pracowników


Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”
Wełniany Rynek 5
85-036 Bydgoszcz

52 376 70 10
52 376 70 12
sekretariat@region.bydgoszcz.pl
sekretariat2@region.bydgoszcz.pl