Informacje

Obradowało Prezydium K-PWRDS

Dzisiaj, na wniosek NSZZ „Solidarność”, odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. „Solidarność” zgłosiła stanowisko dotyczące projektu Regionalnego Planu Działań…

Read more