Informacje

Prezydium KK: potrzebna jest głęboka rewizja polityki klimatycznej UE

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. przedstawiło uwagi do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu”.

W opinii Prezydium KK:

„Należy dokonać głębokiej rewizji polityki klimatycznej UE i uczynić ją bardziej pragmatyczną wbrew postulatom przyspieszenia. Konieczna jest przemyślana i odpowiedzialna strategia osiągania neutralności klimatycznej, a nie przyspieszenie za wszelką cenę”. 

Oznacza to, że:

„Konieczne są działania pozwalające na wykorzystanie zasobów własnych UE jak choćby węgla” – czytamy w opinii. 

Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze w Europie. Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej priorytetem musi być równowaga pomiędzy troska o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem energetycznym obywateli krajów UE. Ważne jest również możliwie szybkie uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne. Jak czytamy w dokumencie:

„W tej nowej sytuacji Unia powinna wykorzystać swoje partnerstwa międzynarodowe, aby połączyć siły w obliczu wspólnych wyzwań i działań na rzecz pokoju i stabilności oraz międzynarodowego porządku opartego na zasadach i skutecznego multilateralizmu. Skoordynowana reakcja Unii i jej partnerów międzynarodowych na inwazję na Ukrainę pokazuje, w jaki sposób Unia może działać, aby osiągnąć te cele”.

Ponadto na posiedzeniu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” poparło Rezolucję Energetyczną 2022 przyjętą podczas Konferencji Silesia 2030, podpisaną 24 kwietnia 2022 roku w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach. Więcej na temat konferencji można przeczytać TUTAJ