Informacje

„Solidarność” drogą do Wolności. Uroczystości 40 lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

„Solidarność” drogą do Wolności.

Uroczystości 40 lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w hołdzie bohaterom walki o Niepodległą Polskę

W imieniu własnym oraz Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Składam hołd wszystkim odważnym kapłanom oraz tysiącom mężnych działaczy, sympatyków i bezimiennym bohaterom Solidarności, którzy cierpieli za wolność i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie, oddając  niekiedy życie.

 „Solidarność” rodziła się pod krzyżem dlatego dziś pragniemy dziękować Bogu za zwycięstwo, za solidarny zryw społeczny 1980 roku i za to, że cierpienia stanu wojennego zaowocowały zwycięstwem dobra nad złem. Niech każdego dnia towarzyszą nam Słowa Kapelana „Solidarności”  Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z homilii wygłoszonej na Mszy za Ojczyznę 27 maja 1984 roku:

„Niech, na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi w stosunku do najbliższych. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być, na co dzień mężni, odważni”
i Solidarni!

Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
Leszek Walczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *