WYBORY W ZWIĄZKU, kadencja 2023-2028


Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku należy przeprowadzić w terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. Pełen kalendarz wyborczy dostępny jest poniżej.

O terminie posiedzenia wyborczego należy poinformować regionalną komisję wyborczą, nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Informację o terminie posiedzenia wyborczego należy dostarczyć do biura Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, ul. Wełniany Rynek 5, 85-036 Bydgoszcz lub przesłać elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@region.bydgoszcz.pl

Regionalna Komisja Wyborcza na kadencję 2023-2028
Skład: Jan Kryger – przewodniczący, Leszek Walczak, Sebastian Gawronek, Marek Napierała, Małgorzata Chylewska, Iwona Huzar, Wiesław Piotrowski, Mariusz Kolasiński, Marek Witomski, Marek Mazurek, Dariusz Siciński, Krzysztof Brzeski, Krzysztof Gill, Jan Brabec, Marek Łukaszewski, Włodzimierz Kowalski, Jakub Gaszak


Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”


Uchwała ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 33 z dnia 13.10.2022 r.


Uchwała ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 39 z dnia 13.10.2022 r.


Uchwała ws. klucza wyborczego na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 40 z dnia 13.10.2022 r.


Wybory 2023-2028

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych:

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

Porządek posiedzenia wyborczego (wzór)

Regulamin obrad (wzór)

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

Zgłoszenie kandydata – zgoda

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b:

Lista obecności

Lista obecności – głosowanie z urną

Ankieta informacyjna organizacji zakładowej/międzyzakładowej/ podzakładowej/oddziałowej

Protokół z posiedzenia sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków/Delegatów (wzór)

Wzór karty do głosowania

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej/oddziałowej/podzakładowej

Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej/oddziałowej/podzakładowej komisji wyborczej

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych/oddziałowych/podzakładowych

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych/oddziałowych/podzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu/elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/Krajowej Sekcji/Kongres Regionalnego/Krajowego Sekretariatu

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów

Protokół z ukonstytuowania się

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium

Karta informacyjna dotycząca składu komisji i danych kontaktowych

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Protokół wyborczy rady sekcji regionalnej/międzyregionalnej/krajowej

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/Międzyregionalnej/Krajowej Sekcji/Kongres Regionalnego/Krajowego Sekretariatu

Wybory z urną

Protokół z ustalenia wyborów delegatów

Protokół z ustalenia wyborów władz

Wybory elektroniczne (e-urna)

Protokół z ustalenia wyborów delegatów

Protokół z ustalenia wyborów władz