WYBORY W ZWIĄZKU, kadencja 2023-2028


Regionalna Komisja Wyborcza na kadencję 2023-2028
Skład: Jan Kryger – przewodniczący, Leszek Walczak, Sebastian Gawronek, Marek Napierała, Małgorzata Chylewska, Iwona Huzar, Wiesław Piotrowski, Mariusz Kolasiński, Marek Witomski, Marek Mazurek, Dariusz Siciński, Krzysztof Brzeski, Krzysztof Gill, Jan Brabec, Marek Łukaszewski, Włodzimierz Kowalski, Jakub Gaszak


Uchwała ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 33 z dnia 13.10.2022 r.


Uchwała ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 39 z dnia 13.10.2022 r.


Uchwała ws. klucza wyborczego na kadencję 2023-2028
Uchwała nr 40 z dnia 13.10.2022 r.


WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH:

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych:

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity):

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku:

Porządek posiedzenia wyborczego (wzór):

Regulamin obrad (wzór):

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego:

Zgłoszenie kandydata – zgoda:

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b:

Lista obecności

Lista obecności – głosowanie z urną

Ankieta informacyjna organizacji zakładowej/międzyzakładowej/ podzakładowej/oddziałowej:

Protokół z posiedzenia sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków/Delegatów (wzór)

Wzór karty do głosowania