Informacje

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Skorzystaj z ulgi dla członków związków zawodowych

15 lutego rozpoczyna się czas rozliczeń PIT za 2023 rok. Pamiętajcie, że członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej i odliczyć od dochodu składki członkowskie wpłacone za przynależność związkową. Wysokość odliczenia wzrosła z 500 zł do 840 zł.

Możliwość odliczenia od dochodu składki związkowej to stosunkowo nowa rzecz. Pierwszy raz z tej ulgi skorzystaliśmy rozliczając się z fiskusem za 2022 rok. Maksymalna kwota, którą związkowcy mogli odliczyć wynosiła 500 zł. Przy tegorocznym rozliczeniu PIT nastąpi wzrost tej kwoty i wyniesie ona 840 zł. Korzystna dla członków związków zawodowych zmiana to efekt działań „Solidarności”.

Dla kogo ulga?

Z ulgi skorzystać mogą wyłącznie członkowie związków zawodowych. Przeznaczona jest dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie skorzystają z niej osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego. 

PIT 11 wystawi pracodawca

Jeśli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, odliczenie ulgi jest banalnie proste. Pracodawca umieści informację o wysokości potrąconych składek w twoim PIT-11. Wykazana w nim kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, czyli 840 zł.

Samodzielne opłacanie składki

W przypadku gdy składka członkowska była odprowadzana samodzielnie, żeby skorzystać z ulgi należy te wpłaty udokumentować. Trzeba posiadać dowód, z którego wynika, ile i komu je zapłaciłeś (nazwa organizacji związkowej) oraz kiedy to zrobiłeś.

Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, w polach nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.