Informacje

Sebastian Gawronek pokieruje Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w 2024 roku

Przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (WRDS) przejęła dziś (20 grudnia) strona społeczna. Nowym przewodniczącym gremium został szef NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego Sebastian Gawronek.

W dzisiejszym, ostatnim w tym roku i w pierwszej części uroczystym, posiedzeniu plenarnym uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicewojewoda Józef Ramlau.

Ustępujący wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podziękował marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za owocne 8 lat współpracy wręczając gospodarzowi województwa pamiątkowy grawer. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to, iż obaj reprezentują różne ugrupowania polityczne, nigdy w toku prac rady nie miało znaczenia, a priorytetem zawsze było dobro regionu i regionalnej społeczności.

– Nasza współpraca się nie kończy, obaj będziemy nadal pracować na rzecz województwa. Potrafimy się różnić, ale najważniejsze zawsze pozostawały i pozostają kwestie merytoryczne, a nie posiadanie władzy dla samej władzy – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Krótko przemówił też nowy przewodniczący WRDS Sebastian Gawronek. – Nasza rada jest jednym z najlepiej funkcjonujących tego typu gremiów w kraju – stwierdził.

Misją Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktowych między pracownikami i pracodawcami. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda kujawsko-pomorski oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl
fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP