Informacje

Spotkanie pokoleń w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Młodzi wobec stanu wojennego – spotkanie pokoleń” oraz wręczono Medale „Solidarności” – Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przedstawili spojrzenia pokoleń na wydarzenia sprzed 42 lat. – Dziś składamy hołd ludziom walczącym o lepszą przyszłość dla Polaków – podkreślili uczniowie. I dodawali – W trosce o pamięć przeszłości należy się zastanowić jak przedstawiciele starszego i młodszego pokolenia traktują dzieje Narodu i jak odnoszą się po latach do stanu wojennego.

Za wzruszającą prezentację podziękował uczniom przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność“ Sebastian Gawronek – Gdy wprowadzono stan wojenny byłem zszokowany, nie wiedziałem co się dzieje. Mój ojciec był aktywnym działaczem „Solidarności”. Pamiętam jak w naszym mieszkaniu zbierali się ludzie, aby po kryjomu słuchać Radia Wolna Europa. To był wtedy zakazany czyn. Pamiętam też wielu żołnierzy i sprzęt wojskowy na ulicach. Dlatego tak ważne dla mnie i dla całej „Solidarności” jest, żebyście znali historię. Żebyście przekazywali swoim rówieśnikom czym była „Solidarność” i żebyście wiedzieli jak walczono o wolną Ojczyznę. Pomóżcie nam, Solidarności, aby ta historia nie umarła – podkreślił przewodniczący Gawronek.

Rocznicowe obchody były również okazją do odznaczenia zasłużonych działaczy społecznych i związkowych. Medal „Solidarności” Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego otrzymali: Edyta Cisewska, Magdalena Malinowska, Agnieszka Marcinkowska, Krystyna Podsiadły, Iwona Skibińska, Ryszard Chudzyński, Piotr Fischer, Stanisław Jakubowski, Krzysztof Osiński oraz Zdzisław Podsiadły.

Miło nam również poinformować, że doceniona została praca Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Za działalność na rzecz kultywowania historii naszego regionu, z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowicza otrzymaliśmy Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Prelekcję o wydarzeniach sprzed 42 lat wygłosiła dr Katarzyna Maniewska z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Wieczorem w kościele pw. św. Andrzeja Boboli modliliśmy się w intencji Ojczyzny podczas mszy świętej celebrowanej przez biskupa Diecezji Bydgoskiej Krzysztofa Włodarczyka. Przed mszą złożyliśmy wiązanki pod pomnikiem bohaterów „Solidarności” rolniczej i robotniczej.

Partnerem wydarzenia był Totalizator Sportowy.