Informacje

Obradował Zarząd Regionu

Podczas obrad Zarządu Regionu Bydgoskiego gościem był przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski. Była to dobra okazja do przybliżenia działań Sekretariatu. Kolejnymi punktami obrad była relacja z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, ustalenie programu regionalnych obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz relacja z działań Prezydium, Oddziałów i Biur Terenowych.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Regionu Bydgoskiego gościliśmy szefa Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Zbigniewa Sikorskiego. Przewodniczący ZRB Sebastian Gawronek podziękował Sikorskiemu za dotychczasową wzorową współpracę i wyraził nadzieję na jej kontynuowanie w rozpoczynającej się kadencji. 

Sikorski przedstawił działania Sekretariatu, które podejmował w ostatnim czasie. Na szeroką skalę prowadzona jest kampania „W rodzinie siła”, której celem jest wsparcie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i przedwczesną inicjacją alkoholową. Sekretariat angażuje się również w rozwiązywanie bieżących problemów pracowników branży spożywczej.

Z prac Komisji Krajowej

Przewodniczący Sebastian Gawronek zrelacjonował ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej, które odbyło się w Spale. Najważniejszymi sprawami było powołanie nowego prezydium KK oraz przyjęcie stanowisk sprzeciwiających się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz przywróceniu przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.

Przewodniczący pogratulował koledze Markowi Mazurkowi wyboru na funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obchody 13 grudnia

W trakcie zebrania przyjęto program regionalnych obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Główne uroczystości odbędą się 13 grudnia w Bydgoszczy. O szczegółach będziemy informować niebawem. Również Oddziały przygotowują uroczystości upamiętniające tamte dramatyczne wydarzenia z grudnia 1981 roku. 

Następnie członkowie Prezydium przedstawili bieżące sprawy. Nie brakuje problemów, ale na bieżąco reagujemy na zgłaszane przez związkowców przypadki.