Informacje

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy – zapisy

Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy organizuje szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie odbędzie się 5 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” przy ulicy Wełniany Rynek 5 w Bydgoszczy.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 roku mailowo: sekretariat@region.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 376 70 10.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.