Informacje

Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla Pracowników Oświaty

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie nazywany Dniem Nauczyciela. W tym roku święto przypada w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja i roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wyrażam słowa uznania za Waszą pracę pedagogiczną nad kształtowaniem postaw młodego pokolenia. Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie wkładane w każdym dniu Waszej pracy. To wy kształtujecie przyszłe pokolenia, inspirujecie i pomagacie uczniom osiągać sukcesy. Wasza praca jest kluczem do lepszego jutra.

Życzę sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący
Sebastian Gawronek