Informacje

Spotkanie z biskupem Włodarczykiem

O nadchodzących uroczystościach rocznicowych NSZZ „Solidarność” oraz o funkcji kapelana Regionu Bydgoskiego rozmawiał przewodniczący Sebastian Gawronek z ordynariuszem Diecezji Bydgoskiej biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. W spotkaniu w Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy uczestniczyli również członek prezydium Jan Kryger oraz proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy o. Bogusław Choma.

Na spotkaniu z biskupem Włodarczykiem omówiono plany regionalnych uroczystości rocznicowych powstania NSZZ „Solidarność”. Jak co roku, w sierpniu i wrześniu, będziemy organizować szereg wydarzeń upamiętniających tamte przełomowe w historii Polski wydarzenia.

Poruszono również kwestię powołania nowego kapelana Regionu Bydgoskiego.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów dotychczasowy kapelan o. Mieczysław Łusiak zapowiedział ustąpienie z funkcji – Chciałbym podziękować za te 22 lata bycia razem z Wami. Czułem się i będę czuł się nadal, choć formalnie nim nie jestem – członkiem Solidarność. To czego tutaj doświadczałem, to była właśnie prawdziwa Solidarność. Wiele razem zrobiliśmy i wielokrotnie otrzymywałem od was pomoc – mówił o. Łusiak.

I dodał – Dla mnie ta zmiana, która teraz następuje w moim życiu jest trudna, bo tracę to, o czym przed chwilą powiedziałem. Ale doświadczenie bycia z wami przez 22 lata pozostanie w moim sercu, będzie mnie umacniać i karmić do końca życia. Dziękuję za to i chciałbym Wam życzyć, żeby ten duch, którego doświadczałem pośród was – ten duch Solidarności – nigdy nie osłabł, bo to jest naprawdę coś pięknego. Bardzo was Proszę, abyście też sami potrafili być z tego dumni – podsumował kapelan.

Dziękujemy biskupowi Włodarczykowi za okazaną serdeczność i jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wiele dobrego dla „Solidarności”.