Informacje

„Święte krowy” z Senatu. Oni głosowali przeciwko rzeczywistej ochronie pracowników szczególnie chronionych

13 lipca Senat przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Jednak poprawki, które wcześniej wprowadzono do nowelizacji, wyłączają z niej ważne dla pracowników rozwiązania, które były esencją czerwcowego porozumienia z rządem. Ujawniamy, którzy Senatorowie głosowali przeciwko tym rozwiązaniom.

Poprawki wyłączają z nowelizacji m.in. większenie ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy (czyli w przypadku toczącej się sprawy o przywrócenie do pracy wprowadzenie zabezpiecznia w formie możliwości wykonywania pracy aż do wydania wyroku sądu). To rozwiązanie dotyczy m.in. kobiet w ciąży oraz na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, społecznych inspektorów pracy, pracowników w wieku przedemerytalnym, członków Rad Pracowniczych czy działaczy związkowych. Jedna z poprawek wyłącza także z nowelizacji zwiększenie kwoty ulgi podatkowej od składek związkowych.

Przypomnijmy, w sejmie 16 czerwca nowelizacja została przyjęta 432 głosami (głosowało 449 posłów). Przeciw głosowało wówczas tylko trzech posłów z koła Wolnościowców, wstrzymało się zaś 14 posłów z Konfederacji i Polski 2050.

Oni głosowali przeciw ochronie pracowników szczególnie chronionych

Senatorowie KO i PSL postanowili jednak zagłosować inaczej niż ich sejmowi koledzy.

Za przyjęciem poprawek wyłączających ochronę pracowników podlegających szczególnej ochronie głosowało 50. Senatorów. To należący do KO: Paweł Arndt, Halina Bieda, Marek Borowski, Bogdan Borusewicz, Marcin Bosacki, Krzysztof Brejza, Alicja Chybicka, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Artur Dunin, Jerzy Fedorowicz, Zygmunt Frankiewicz, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Tomasz Grodzki, Janusz Gromek, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Kazimierz Kleina, Bogdan Klich, Andrzej Kobiak, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Antoni Mężydło, Janusz Pęcherz, Aleksander Pociej, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Rybicki, Joanna Sekuła, Adam Szejnfeld, Ryszard Świlski, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska, Bogdan Zdrojewski i Wojciech Ziemniak. Podobnie głosowali Senatorowie z PSL: Ryszard Bober, Michał Kamiński, Jan Filip Libicki i Kazimierz Michał Ujazdowski. Za odrzuceniem ochrony dla pracowników szczególnie chronionych byli też: Jacek Bury z KP Polska 2050, Gabriela Morawska-Stanecka z Koła Lewicy Demokratycznej, Józef Zając z KP Porozumienie Jarosława Gowina, a także Wadim Tyszkiewicz, Lidia Staroń i Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezrzeszonych i Senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski.

Ci sami Senatorowie ( a także Wojciech Konieczny z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy) opowiedzieli się za wyłączeniem poprawki podwyższającej ulgę podatkową od składek związkowych.

„Ta decyzja obnaża hipokryzję polityków”

– Poprzez skandaliczne postawy senatorów PO i PSL zadecydowano, że nie będą miały ochrony kobiety w ciąży i matki karmiące, a także m.in. osoby w wieku przedemerytalnym, społeczni inspektorzy pracy i działacze związkowi. Ta skandaliczna decyzja obnaża hipokryzję polityków tych ugrupowań – skomentował głosowanie w Senacie Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przed czwartkowym głosowaniem na wniosek senator Magdaleny Kochan z PO senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej głosami senatorów PO i PSL rekomendowała odrzucenie przez Senat tych poprawek.

Proponowaną na mocy porozumienia rząd – Solidarność poprawkę wprowadzającą skuteczną ochronę przed zwolnieniem m.in. działaczy związkowych senator Magdalena Kochan z PO nazwała „hodowaniem świętych krów”.

Podczas dyskusji dotyczącej poprawki dotyczącej odliczenia podatku za składkę związkową w Senacie senator Kochan zaś mówiła, iż budzi ona zastrzeżenia natury legislacyjnej.

Nie może być tak, że mówimy o podatkach w ustawie o emeryturach pomostowych. W związku z tym przyjęta została przez komisję poprawka polegająca na wykreśleniu tych zapisów. Nie o merytoryczną stronę chodzi, tylko o sposób jej procedowania, niezgodny z zasadami poprawnej legislacji – powiedziała.

Przekonywała też o tym, że powinno się procedować zmiany dotyczące ochrony pracowników znajdujących się pod szczególną ochroną oddzielnie.

Niektórzy mówią: w ustawie o związkach zawodowych. Niektórzy mówią: w Kodeksie pracy. A może we wszystkich tych aktach prawnych. Na pewno nie w ustawie o emeryturach pomostowych. Komisja przyjęła wykreślenie tych zapisów z ustawy. To budzi wiele kontrowersji, ponieważ oczekiwania na tę stosowną, prawdziwą ochronę pracowników, których winniśmy objąć szczególną ochroną, są ogromne – powiedziała przedwczoraj w Senacie.

Jak jednak przekazał Piotr Duda, Biuro Legislacyjne Senatu nie widziało żadnych przeszkód w procedowaniu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw i rozwiązania dotyczącego ochrony pracowników szczególnie chronionych w jednej nowelizacji.