Informacje

Dane o stanie Związku – informacja do pracodawcy oraz ankieta informacyjna

Przypominamy, iż zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 30 czerwca) w terminie do 10 lipca 2023 r.

WAŻNE! Nie złożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Ankieta informacyjna

Przypominamy również, iż na podstawie Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, Organizacja ma obowiązek przekazać Zarządowi Regionu wypełnioną ankietę informacyjną na dzień 30 czerwca za I półrocze najpóźniej do 15 lipca br.

Wzory ankiety do pobrania: