Informacje

Zmarł Józef Pintera

Z przykrością informujemy, że zmarł nasz Przyjaciel i zasłużony działacz NSZZ „Solidarność” Józef Pintera.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 lipca na cmentarzu Parafialnym św. Mikołaja przy ul. Piastowej w Bydgoszczy. Przed pogrzebem o godzinie 12.30, odbędzie się msza św. w kościele Świętego Mikołaja w Bydgoszczy Stary Fordon.

Józef Pintera od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, następnie Komisji Zakładowej. Był współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. należał do zespołu redakcyjnego bydgoskiego pisma Komitetu Obrony Społecznej „KOS”. W latach 1981-1989 kolportował i organizował kolportaż na terenie Zakładów Chemicznych „Zachem” oraz w okolicach Żnina.

Zaangażowany był w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz Komitet Pomocy Aresztowanym. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę. W latach 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dnia 5 listopada 1982 r. został powołany, obok 300 innych działaczy „Solidarności”, do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego 1983 r. Od 4 do 16 lutego 1983 r. przetrzymywany był w Areszcie Garnizonowym w Chełmnie n/Wisłą. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Za swoją działalność otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, nadawany działaczom antykomunistycznej opozycji.