Informacje

O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie? Od lipca wyższa płaca minimalna.

Od 1 lipca czeka nas kolejna podwyżka płacy minimalnej. Będzie to już drugi wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym roku. Od stycznia „minimalna” wynosi 3490 zł brutto, a od lipca zwiększy się do 3600 zł brutto.

Po raz pierwszy w XXI wieku wysokość płacy minimalnej urośnie dwa razy. Pierwsza korekta nastąpiła w styczniu, a w lipcu czeka nas następna zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia i wyniesie ono 3600 zł brutto. Na rękę pracownik otrzyma 2784 zł. Stawka godzinowa określna została na poziomie 23,5 zł brutto (21 zł netto).

Druga podwyżka „minimalnej” to efekt wciąż utrzymującej się wysokiej inflacji. Przepisy wymuszają bowiem na rządzie taki ruch, gdy prognozuje on średnioroczną inflację na dany rok na poziomie ponad 5 proc.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów lipcową podwyżkę odczują trzy miliony pracujących Polaków. Pensje wzrosną wszystkim, którzy dziś otrzymują wynagrodzenie poniżej kwoty 3600 zł brutto.

Płaca minimalna to najniższy ustalony przez państwo poziom wynagrodzenia, który pracodawcy są zobowiązani płacić pracownikom za wykonaną pracę. Jest to forma minimalnej ochrony pracowniczej, mająca na celu zapewnienie odpowiedniej zapłaty za pracę oraz zapobieganie wyzyskowi pracowników.