Informacje

Priorytety na nową kadencję. Obradował Zarząd Regionu

Wyznaczenie planów na nową kadencję, omówienie bieżących spraw oraz powołanie przewodniczących oddziałów i biur terenowych były głównymi tematami obradującego dzisiaj nowo wybranego Zarządu Regionu.

„Dziękuję za zaufanie”

Przewodniczący ZRB Sebastian Gawronek podziękował członkom Zarządu za zaufanie, jakim obdarzyli go podczas Walnego Zebrania Delegatów i zapewnił, że z całych sił będzie pracować dla dobra Regionu i członków Związku – Dziękuję, że chcecie ze mną współpracować. Od wyborów organizuję pracę regionu, prezydium oraz kontynuuję spotkania z liderami organizacji związkowych. Nie brakuje problemów i trudnych spraw, ale na bieżąco działamy by je skutecznie rozwiązywać – powiedział przewodniczący Gawronek.

Jako najważniejsze wyzwanie stojące przed całym Związkiem przewodniczący wskazał potrzebę zwiększenia liczebności Związku oraz edukowanie i szkolenie liderów związkowych. Przygotowanie merytoryczne działaczy odgrywa kluczową rolę w skuteczności podejmowanych przez Związek działań oraz negocjacjach z pracodawcami.

Następnie przewodniczący przedstawił trudną sytuację Pomorskiej Fabryki Mebli Klose w Nowem. – Od pewnego czasu zakład przechodzi restrukturyzację. Mieliśmy nadzieję, że spółkę uda się uratować. Pojawiła się szansa na pomoc ze strony rządu, ale właściciel firmy ogłosił upadłość i nie wyraził chęci dalszego inwestowania – przekazał przewodniczący ZRB.

W tej sytuacji priorytetem dla Związku stała się pomoc dla pracowników firmy. „Solidarność” zorganizowała dla nich spotkanie ze związkowym prawnikiem oraz z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy. Działania „Solidarności” ukierunkowane są również na uzyskaniu gwarancji zatrudnienia w innych firmach dla jak największej części załogi.

W MZK ciągle niepokój

Napięta sytuacja wciąż jest w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Bydgoszczy. Przewodniczący Gawronek oraz przewodniczący Dariusz Piotrowski z „S” w MZK spotkali się z prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim, żeby omówić aktualną sytuację spółki. Analiza ekonomiczna wykazała, że bieżące problemy są wynikiem kilkuletnich zaniedbań w zarządzaniu spółką.

Jak podkreślił Sebastian Gawronek, celem jest uratowanie i dalsze istnienie firmy oraz dobro pracowników. Nad MZK należy sprawować ciągły nadzór i „Solidarność” będzie kontynuować rozmowy z prezesem spółki.

Powołano kierowników oddziałów i biur terenowych

Zarząd Regionu wybrał kierowników oddziałów i biur terenowych. W kadencji 2023-2028 funkcje te będą pełnić: Marek Witomski (Oddział Świecie), Dariusz Siciński (Oddział Tuchola), Mariusz Kolasiński (Oddział Żnin), Krzysztof Brzeski (Oddział Grudziądz), Marek Łukaszewski (biuro terenowe w Solcu Kujawskim) oraz Jan Brabec (biuro terenowe w Koronowie).

Zarząd Regionu przyjął również kilka uchwał dotyczących m.in.: powołania pełnomocników branżowych, powołania rady regionalnego funduszu strajkowego oraz uzupełnienia składu kapituły medalu „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”. Omówiono plany dotyczące organizowania ważnych dla Związku wydarzeń i uroczystości rocznicowych. Podkreślono potrzebę większego zaangażowania związkowców z regionu w organizowanych przez związek wydarzeń.