Informacje

O ile wzrośnie płaca minimalna? Rząd przedstawił propozycję

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

„Tak jak nie ma rozwoju gospodarczego bez inwestycji w ludzi, tak nie ma dobrej polityki bez wiarygodności” – powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg i z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską.

Szef rządu poinformował, że na wtorkowej Radzie Ministrów przyjęto propozycje podniesienia płacy minimalnej i założenia budżetowe na przyszły rok.

„Wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych”

Zgodnie z propozycją od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

„Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płacę w Polsce. Dlatego od 1 lipca płaca minimalna będzie wynosiła 3600 zł, a po nowym roku – to jeszcze zobaczymy, jakie będą rezultaty na Radzie Dialogu Społecznego” – zaznaczył premier.

Rada Ministrów – do 15 czerwca – przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

„Kiedy inflacja jest powyżej 5 proc., wówczas waloryzacja minimalnego wynagrodzenia ma miejsce dwa razy w roku, tak jak jest to w bieżącym roku, czyli jest 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 lipca 2023 r. będzie to kwota 3600 zł brutto” – przypomniała minister Marlena Maląg.

Zwróciła uwagę, że „relacja między minimalnym wynagrodzeniem a przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce jest jedną z najwyższych w UE”. „Z tej propozycji, którą przedstawiamy jest to ponad 50 proc. (…) Do gospodarstw domowych będą to dodatkowe wpływy na poziomie blisko 18 mld zł” – zapowiedziała minister.

„Zarówno strona pracodawców, jak i pracowników będzie się wypowiadała na ten temat i ponownie wróci to na Radę Ministrów, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja” – podkreśliła szefowa MRiPS.

Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln zł.

Minister Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że prognozowany jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku bieżącym o 11,9 proc., a w 2024 – 9,7 proc