Informacje

Wybrano władze Regionu na kadencję 2023-2028

5 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, na którym delegaci wybrali władze Regionu na nową kadencję. W latach 2023-2028 Regionowi Bydgoskiemu przewodniczyć będzie Sebastian Gawronek. Na zebraniu wybrano również skład Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbyło się tuż po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów, członkowie nowego Zarządu wybrali skład Prezydium. Funkcję zastępców przewodniczącego w nowej kadencji będą pełnić: Mariusz Kolasiński (będzie również skarbnikiem Zarządu Regionu), Grzegorz Jutrowski oraz Agnieszka Marcinkowska. Sekretarzem Zarządu Regionu została Iwona Huzar. Pozostałymi członkami prezydium będą: Jan Kryger, Wiesław Piotrowski, Rafał Losik oraz Maciej Nakielski.

Skład Zarządu Regionu na kadencję 2023-2028

Przewodniczący

 • Gawronek Sebastian

Zarząd Regionu

Bydgoszcz

 • Fulara Ewa
 • Huzar Iwona – sekretarz ZRB
 • Jutrowski Grzegorz – zastępca przewodniczącego ZRB
 • Kryger Jan – członek prezydium ZRB
 • Kuźba Małgorzata
 • Losik Rafał – członek prezydium ZRB
 • Łuka Rafał
 • Marcinkowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego ZRB
 • Nakielski Maciej – członek prezydium ZRB
 • Piotrowski Dariusz
 • Piotrowski Wiesław – członek prezydium ZRB
 • Podraza Zenon
 • Rodzik Przemysław
 • Rybacki Grzegorz
 • Skiba Grzegorz
 • Snopek Łukasz
 • Szczypiorski Mikołaj
 • Wiśniewski Marek

Świecie

 • Maliszewski Andrzej
 • Maliszewski Artur
 • Marek Zbigniew
 • Mazurek Marek
 • Szydłowski Józef
 • Trzciński Artur
 • Witomski Marek

Grudziądz

 • Bejger Barbara
 • Brzeski Krzysztof
 • Chojnacki Adam
 • Jaśniewicz Joanna

Żnin

 • Kolasiński Mariusz – zastępca przewodniczącego/skarbnik ZRB
 • Pilarski Maciej
 • Urbanowska Bianka

Tuchola

 • Mindykowski Janusz
 • Siciński Dariusz

Regionalna Komisja Rewizyjna

 • Rucińska Grażyna
 • Salwik Marek
 • Sandach Alicja
 • Stachowicz-Byczyńska Katarzyna – przewodnicząca
 • Szulc Barbara
 • Tańska Monika
 • Wróbel Robert

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

 • Gawronek Sebastian
 • Jutrowski Grzegorz
 • Kolasiński Mariusz
 • Mazurek Marek
 • Skiba Grzegorz
 • Wojnowski Artur