Informacje

Solidarność w Spale: Atak na Jana Pawła II to szersza akcja skierowana przeciwko katolikom w Polsce

„Komisja Krajowa NSZZ «Solidarność» wyraża oburzenie brutalnym atakiem na osobę św. Jana Pawła II i wyraża stanowczy protest przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia. Nie ulega wątpliwości, że jest to element szerszej akcji skierowanej przeciwko Katolikom w Polsce” – przyjęła w drugim dniu obrad w Spale Komisja Krajowa.

Członkowie Komisji przypomnieli, jakie znaczenie dla powstania Solidarności i odzyskania niepodległości miała osoba papieża Polaka:

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie NSZZ „Solidarność”, a w jej konsekwencji odzyskanie niepodległości, Polska zawdzięcza wyborowi charyzmatycznego kardynała Karola Wojtyły na tron papieski, który swoją postawą, działalnością oraz nauczaniem stworzył ku temu podstawy.

Jednocześnie przypominają, że podstawy oskarżeń są wątpliwe, czego potwierdzeniem jest m.in. wnikliwy proces kanonizacyjny, który bez najmniejszych wątpliwości wykazał świętość Jana Pawła II.

„Ohydna napaść”

„Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego tej brutalnej napaści opartej na wątpliwych podstawach dopuszczają się osoby korzystające z wolności, którą w ogromnej mierze dzięki Niemu wywalczyliśmy” – czytamy w stanowisku.

Komisja Krajowa wezwała do natychmiastowego zaprzestania tej – jak to ujęto w stanowisku – ohydnej napaści. Jednocześnie zażądała publicznego przeproszenia katolików przez osoby, które dopuściły się tego ataku.