Informacje

List otwarty w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak wystosował list otwarty do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz przewodniczącej sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, w którym apeluje o podjęcie działań w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Pełna treść listu otwartego poniżej:

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Bydgoskiego zwracam się do Pana Marszałka i Radnych Sejmiku o podjęcie Uchwały przez Sejmik Województwa w obronie dobrego imienia Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świętego Jana Pawła II. Przygotowany materiał jednej ze stacji komercyjnych w sprawie Świętego Jana Pawła II nie miał na celu pokazania prawdy, a jedynym celem tego ataku jest zdyskredytowanie osoby Wielkiego Polaka w oczach społeczeństwa, przede wszystkim ludzi młodych, którzy znają postać Jana Pawła II tylko z lekcji historii.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku z dnia 7 marca 2023 roku przypomina, że „potwierdzeniem prawości Jana Pawła II jako człowieka silnego w wierze był wnikliwy proces kanonizacyjny bez najmniejszej wątpliwości wykazujący Jego Świętość”.

Mając powyższe na względzie wspólnym obowiązkiem jest obrona dobrego imienia Naszego Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie możemy biernie przyglądać się gdy działania osób stosujących metody PRL-u chcą zdyskredytować Wielkiego Polaka.

Bądźmy Solidarni walcząc ze złem, tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II.

Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
Leszek Walczak