Informacje

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty łamie prawo? Poinformowaliśmy ministra Czarnka

Na notoryczne łamanie prawa przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika skarżą się związkowcy z “Solidarności” działającej w tej instytucji. O jego bezprawnych działaniach powiadomili ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.  

Co konkretnie zarzucają Markowi Gralikowi związkowcy?

Przede wszystkim rażące naruszenie przepisów prawa dotyczących podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

– Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w dniu 22 lutego 2023 roku przekazał na konta pracowników wyrównanie za miesiąc styczeń, podwyżki przewidzianej w 2023 roku dla pracowników sektora publicznego, a 24 lutego br. wypłatę wynagrodzenia za miesiąc luty z naliczeniem podwyżki. Pracodawca nie podjął żadnych ustaleń w zakresie podziału środków na wynagrodzenia zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych z organizacjami związków zawodowych działających na terenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podejmując decyzję jednoosobowo – piszą do ministra Czarnka związkowcy z “S”.

Jak podkreślają związkowcy, Marek Gralik uczynił tak pomimo wyraźnego wskazania w protokole kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 10 lutego 2023 roku, że zasady podziału środków na wynagrodzenia należy uzgodnić z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W piśmie do Ministra Edukacji i Nauki przedstawiciele “Solidarności” wymieniają inne działania kuratora oświaty Marka Gralika, które również łamią przepisy prawa – Pracodawca nieterminowo przekazuje tzw. odprawy emerytalne odchodzącym na emeryturę. Uzależnia wypłatę odprawy od przedstawienia decyzji ZUS. Od 2018 roku zdarzały się przypadki nieterminowego wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom. W tym roku miało miejsce nieprawidłowe wypełnienie PIT 11 niektórym pracownikom – podkreślają związkowcy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Na działanie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty “Solidarność” złożyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.