Informacje

Odlicz składkę związkową od dochodu. Wyjaśniamy w jaki sposób możesz skorzystać z ulgi

W 2023 roku członkowie związków zawodowych zyskali możliwość odliczenia od dochodu ulgi z tytułu opłaconych składek związkowych. Limit ulgi jaka przysługuje przy odliczeniu wynosi 500zł. Od wielu lat „Solidarność” podkreślała panującą niesprawiedliwość wobec członków związków zawodowych, którzy w przeciwieństwie do pracodawców nie mieli wcześniej takiej możliwości. Ubiegłoroczne zmiany podatkowe zrównały w tym zakresie prawa pracowników i pracodawców.

W tym roku po raz pierwszy członkowie „Solidarności” mogą odliczyć od dochodu ulgę z tytułu opłaconych składek związkowych. Pracownik, któremu składki związkowe potrąca pracodawca, otrzyma informację o wysokości składek podlegających odliczeniu od dochodu w formularzu PIT-11. Szczegółowe dane znajdą się dziale G (PIT-11) – „Informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych”.

W sytuacji, gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika, wówczas pracownik ma obowiązek udokumentowania dokonanych przez siebie wpłat. Na dowodach wpłat muszą się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko osoby, która odprowadziła składki związkowe, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której składki zostały wpłacone oraz ich wysokość i daty wpłat.

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, co oznacza, że może z niej skorzystać tylko osoba, która w momencie dokonania wpłaty była członkiem związku zawodowego. Ponadto od dochodu można odliczyć tylko te składki, które zostały wpłacone w zeszłym roku.