Informacje

Przedświąteczny apel Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „S” do klientów sieci handlowych

– Apelujemy do klientów o nieodkładanie zakupów na ostatnią chwilę przed Świętami, oraz okazanie zrozumienia dla pracowników handlu. Prosimy, aby pamiętać, że duże kolejki do kas, czy brak towarów na półkach nie jest winą pracowników. Robiąc zakupy w Święta, bądź życzliwy dla personelu, pozostaw odrobinę świątecznej atmosfery w sklepach, by ludzie w nich zatrudnieni także poczuli radość Bożego Narodzenia –czytamy w przedświątecznym apelu Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „S” skierowanym do klientów sieci handlowych.

Poniżej publikujemy cały apel:

Dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, to okres wzmożonego ruchu w placówkach handlowych, co wiąże się z ogromnym wzrostem obciążenia pracą pracowników tej branży. W okresie przedświątecznym kasjerka podczas jednej zmiany „przerzuca” na kasie ok. 5 ton towarów, a trzeba pamiętać, że obsługa kas to tylko jeden z wielu obowiązków nakładanych na osoby zatrudnione w handlu.

Warunki pracy w sieciach handlowych z roku na rok ulegają systematycznemu pogorszeniu, co w okresach wzmożonego ruchu jest szczególnie widoczne. Jak wynika z danych zgromadzonych przez organizacje związkowe zrzeszone w Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, poziom zatrudnienia w sklepach poszczególnych sieci handlowych zmalał w ciągu ostatniego roku o 10 lub nawet 15 proc. W tym samym okresie obroty sieci handlowych znacznie wzrosły.

Trudno o bardziej wyraźny dowód, że zyski dyskontów, super- i hipermarketów działających w naszym kraju są budowane kosztem coraz większego wyzysku pracowników. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu w sklepach, otrzymujemy od pracowników coraz więcej sygnałów dotyczących naruszeń norm czasu pracy oraz podstawowych zasad BHP.

Z badań wynika, że Polacy zrobią zakupy spożywcze przed Bożym Narodzeniem głównie w stacjonarnych placówkach. Tę opcję wskazało 80 proc. badanych, z tego 33 proc. ankietowanych zapowiada, że największe świąteczne zakupy spożywcze zrobi tydzień przed Bożym Narodzeniem. Z kolei 22 proc. pytanych zrealizuje je kilka dni przed Wigilią.

Z tych to względów apelujemy do klientów o nieodkładanie zakupów na ostatnią chwilę przed Świętami, oraz okazanie zrozumienia dla pracowników handlu.

Prosimy, aby pamiętać, że duże kolejki do kas, czy brak towarów na półkach nie jest winą pracowników. Odpowiedzialne są za to sieci handlowe, które wciąż zmniejszają zatrudnienie w poszczególnych sklepach. Cierpią z tego powodu zarówno pracownicy, jak i klienci. Zbyt mały poziom zatrudnienia w sklepach powoduje, że pracownicy są coraz bardziej przeciążeni obowiązkami, z kolei dla klientów, mniej pracowników w sklepie oznacza spadek jakości obsługi.

Robiąc zakupy w Święta, bądź życzliwy dla personelu, pozostaw odrobinę świątecznej atmosfery w sklepach, by ludzie w nich zatrudnieni także poczuli radość Bożego Narodzenia.

Alfred Bujara Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Dariusz Paczuski Z-ca Przew. Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Katowice 19.12.2022r.