Informacje

Oczekujemy merytorycznych rozmów! Stanowisko ZRB w sprawie sporu zbiorowego w WZL-2

Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Regionu przyjęto stanowisko w sprawie sporu zbiorowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WZL-2 Marka Gembarskiego sprawozdania z przebiegu rozmów z Zarządem w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, członkowie Zarządu Regionu przyjęli stanowisko dotyczące tej sprawy. Poniżej pełna treść stanowiska:

„Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjął informację Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. o sporze zbiorowym w Spółce. Strona związkowa stwierdza, iż prowadzone przez Prezesa Piotra Skrzyńskiego negocjacje, należy uznać za pozorowane i skupiające się wyłącznie na wydłużaniu prowadzonych rokowań. Otrzymywane informacje przekazywane są w sposób wybiórczy i nie uzgodniony z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, co wpływa w sposób znaczący na wiarygodność spółki.

Mając powyższe na względzie Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Zarządu, prowadzenia negocjacji w sposób merytoryczny, a nie pozorowany, realizacji dokonanych w trybie rokowań uzgodnień i przedstawienia rzetelnej i pełnej informacji o finansach Spółki, proponowanych ewentualnych zmianach struktury organizacyjnej oraz obecnej struktury zatrudnienia z wykazem stanowisk i wynagrodzeniami nieosobowymi. Oczekujemy także informacji na temat planowanego systemu wynagradzania na 2023 rok oraz przekazania stronie związkowej planu naprawczo-dostosowawczego.

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ ” informuje, że brak realizacji uzgodnień zmusi Związek do podjęcia działań statutowo-prawnych nie wyłączając czynnej akcji protestacyjnej.”

22 grudnia odbędą się kolejne rokowania i mamy nadzieję, że tym razem Prezes Spółki postanowi rozmawiać z „Solidarnością” merytorycznie.