Informacje

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego posumowała mijający rok

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podsumowano działalność Rady w mijającym roku. Pod wieloma względami to nie był łatwy rok – wybuch wojny na Ukrainie, kryzys gospodarczy, galopująca inflacja oraz coraz gorsza sytuacja finansowa samorządów. Z tymi problemami musiała mierzyć się K-PWRDS. Od nowego roku nastąpi zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady. Wojewodę Mikołaja Bogdanowicza zastąpi Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Czwartkowe posiedzenie rady było okazją do podsumowania działalności w 2022 roku oraz określenia planów na nowy rok. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego odbyła 16 spotkań: 6 plenarnych, 6 spotkań prezydium i 4 zespoły problemowe. Przyjęto 18 dokumentów: 9 uchwał, 7 stanowisk i 2 opinie.

W trakcie posiedzeń przedstawiamy różne punkty widzenia i problemy każdej ze stron: rządowej, samorządowej, związków zawodowych i pracodawców. Zgłaszane są nam również inne kwestie sporne w całym województwie, które dyskutujemy, a następnie przedstawiamy instytucjom, które mogą wpłynąć na ich rozwiązanie – mówił Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda przedstawił również czym zajmowała się rada w trakcie jego kadencji. Wymienił najważniejsze tematy do których zaliczył m.in.: kwestie związane z uchodźcami z Ukrainy, funduszami unijnymi, strategią rozwoju województwa, rządowymi inwestycjami strategicznymi, bezpieczeństwem zdrowotnym, zagadnienia oświatowe, sytuacja związana z problemem braku wody w naszym regionie, a także  kaskadyzacja dolnej Wisły i port w Emilianowie.

– Bardzo dziękuję wszystkim za tę współpracę w 2022 r. Po dwóch latach pandemii ten rok niestety również jest opatrzony kryzysem związanym z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. Tym bardziej chciałbym podziękować wszystkim stronom za zaangażowanie i konstruktywny dialog – dodał Bogdanowicz.

O wyzwaniach czekających radę w nowym roku mówił przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak – Czeka nas trudne zadanie, przede wszystkim monitorowanie rynku pracy i z sygnałów, które już dziś do nas docierają jako organizacji związkowych wynika, że nie będzie to łatwy rok. Mamy jeszcze niedokończoną dyskusję na forum WRDS dotyczącą budżetów gmin i samorządów – podsumował przewodniczący.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przejmując przewodnictwo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podziękował Mikołajowi Bogdanowiczowi za kierowanie pracami WRDS w 2022 roku. Podkreślił, że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich członków prezydium i rady – mimo niełatwego okresu – była to bardzo efektywna współpraca.

Czeka nas niewątpliwie kolejny trudny rok. Chcę podziękować panu wojewodzie również za to, że pod jego przewodnictwem działania WRDS były prowadzone w sposób zrównoważony. Będę starał się w podobny sposób sprawować najbliższą kadencję – powiedział Piotr Całbecki.