Informacje

Opłatkowe spotkanie Zarządu Regionu

W czwartek 15 grudnia odbyło się tradycyjne opłatkowe posiedzenie Zarządu Regionu z udziałem przewodniczących Organizacji Zakładowych. W świątecznej atmosferze zebrani złożyli sobie życzenia na Boże Narodzenie oraz na nowy rok. Gośćmi spotkania byli zaprzyjaźnieni księża Jezuici – proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli o. Bogusław Choma oraz o. Mieczysław Łusiak, kapelan bydgoskiej „Solidarności”.

Grudniowe spotkanie Zarządu Regionu to tradycyjnie okazja do podzielnia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń świątecznych oraz noworocznych. Przewodniczący Leszek Walczak podziękował Zarządowi za współpracę w mijającym roku. Nie był to łatwy rok, a Związek musiał się mierzyć z wieloma problemami. Wybuch wojny na Ukrainie, pomoc uchodźcom wojennym, kryzys gospodarczy, galopująca inflacja czy bardzo trudna sytuacja finansowa samorządów przekładają się na codzienne związkowe działania. W wielu branżach sytuacja się pogarsza i nadchodzący rok postawi przed Związkiem ogromne wyzwania.

Marek Mazurek zrelacjonował niedawne posiedzenie Komisji Krajowej. Wyjaśnił przyczyny zawieszenia Marszu Godności oraz przedstawił działania jakie podjęła Komisja Krajowa, żeby postulaty „Solidarności” były spełnione. Powołano roboczy zespół Rząd-Solidarność, który ma wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla członków Związku. Z ramienia „Solidarności” pracami zespołu kierować będzie członek prezydium KK Henryk Nakonieczny.

Nie brakuje problemów również lokalnie. Przewodniczący Leszek Walczak poinformował o trudnej sytuacji finansowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz konflikcie na linii zarząd-„Solidarność” w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy. Przeciąga się również sprawa realizacji porozumienia zawartego pomiędzy organizacjami związkowymi z Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Do tej pory nie doczekaliśmy się realizacji ustalonych wspólnie zapisów.

Po części roboczej nastąpiło podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń. O. Mieczysław Łusiak oraz o. Bogusław Choma życzyli zgromadzonym wszelkiej pomyślności i radości z okresu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.