Informacje

Regionalne obchody 41. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Cieszę się, że możemy dzisiaj z wami wszystkimi być. Cieszę się, że możemy was uhonorować i podziękować za wytrwałość, za odwagę, za męstwo. Za to, że byliście nieugięci. Bo gdyby tak nie było dzisiaj nie mielibyśmy okazji do wspólnego spotkania w wolnej Polsce – mówił przewodniczący bydgoskiej „Solidarności” Leszek Walczak w trakcie uroczystości upamiętniających 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na terenie całego województwa odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. W bydgoskim kościele pw. Św. Andrzeja Boboli odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. Przed mszą złożono wiązanki kwiatów przy pomniku W hołdzie bohaterom „Solidarności” Rolniczej i Robotniczej na Placu Kościeleckich. Po mszy, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odznaczono zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej oraz nastąpiła promocja książki pt.: Stan wojenny po czterdziestu latach. Nowe Spojrzenie pod redakcją W. Polaka, S. Galij-Skarbińskiej i M. Damazyna.

W swoim przemówieniu do zgromadzonych osób przewodniczący Leszek Walczak podziękował wszystkim tym, dzięki którym Polska jest dzisiaj wolnym krajem – Cieszę się, że możemy was uhonorować, że możemy podziękować za wytrwałość, za odwagę, za męstwo. Za to, że byliście nieugięci. Bo gdyby tak Wy tych dzisiejszych obchodów by nie było. Dzisiaj jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce. I dzisiaj razem „Solidarność” robotnicza i „Solidarność” rolnicza, wszystkie struktury, stowarzyszenia, które nas wtedy wspierały, potrafią się dzisiaj być razem i mieć jedno na względzie: że wtedy walczyliśmy o naszą podmiotowość, podmiotowość człowieka.  Dziś po tylu latach “Solidarność” robi dokładnie to samo – walczy o podmiotowość człowieka, o godną pracę, godne wynagrodzenie, ale również i o wolność. Musimy pamiętać, że ta wolność dziś też jest zagrożona. Musimy być solidarni, a nie pokłóceni. Musimy być solidarni, żebyśmy mogli wszystkiemu podołać i cieszę, że w naszym regionie nam się to udaje – podkreślił Leszek Walczak.

Szef bydgoskiej „Solidarności” docenił również Instytut Pamięci Narodowej w ważnej misji przekazywania historii młodemu pokoleniu – Chciałbym serdecznie podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej. Kiedy powoływaliśmy IPN marzyliśmy o tym, żeby właśnie młodym ludziom, młodemu pokoleniu przypominać tę odległą dla nich historię. Niby to 40 lat, ale dla pokolenia urodzonego po 90 roku to jest daleka historia. Cieszę się, że liczne spotkania z młodzieżą dają efekt, że ta młodzież będzie rozumiała jak nam było trudno. My byliśmy wtedy pokoleniem dla którego wzorem byli powstańcy warszawscy, żołnierze wyklęci. Marzyliśmy o wolności i nam się to udało ziścić. Należy młodzieży pokazywać, że to jest podstawowa rzecz, że musimy te wartości mieć – mówił Walczak.

O pamięć o ofiarach stanu wojennego apelował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz – Stan wojenny był atakiem na na naród polski, na postulaty strajkujących w stoczni gdańskiej i na porozumienie sierpniowe 1980 r. Był to zamach dokonany w imię utrwalenia sowieckiego panowania nad Polską. Nasz region tragicznie doświadczył komunistycznego terroru. Woła o naszą pamięć obelisk w Radłówku, miejscu śmierci Piotra Bartoszcze, jednego z założycieli rolniczej Solidarności. Wołają inne miejsca poświęcone krwią ponad 100 ofiar stanu wojennego rozsiane po całej Ojczyźnie – powiedział Wojewoda.

O ofiarach stanu wojennego mówił również marszałek Zbigniew Ostrowski – Spotykamy się, by uczcić pamięć ofiar stanu wojennego oraz tysięcy Polaków internowanych wówczas w zakładach karnych, a także powoływanych do odbycia szkoleń w wojskowych obozach specjalnych, które w istocie były ukrytą formą internowania. W czasie stanu wojennego zginęło blisko 100 osób, ale także 10 tysięcy znalazło się na listach internowania. To byli ludzie z różnych środowisk: robotnicy, inżynierowie, ale też ludzie kultury, aktorzy i dziennikarze. Niektórzy z nas być może spodziewali się przemocy, ale wielu zaskoczyły milczące telefony i dopiero płynące w eter słowa generała Jaruzelskiego uświadomiły im co się wydarzyło. Że oto nastąpił kres marzeń o wolnych związkach zawodowych, o demokratyzacji życia politycznego, o czymś tak oczywistym jak wolność słowa – mówił Zbigniew Ostrowski.

Przedstawiciel rządu wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – za zasługi dla Niepodległej, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – panu Szymonowi Szczęsnemu. Wręczono również odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Zasłużeni działacze z regionu uhonorowani zostali też medalem „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Swoje odznaczenia przyznało Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”.

Uroczystość uświetniła prezentacja książki pt. „Stan wojenny po czterdziestu latach. Nowe spojrzenie”, pod redakcją Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Michała Damazyna. Spotkanie z autorami poprowadził doradca wojewody Jarosław Jakubowski.

Publikacja ukazała się w ramach projektu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza „100 lat w służbie Rzeczypospolitej” – w ostatniej edycji Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”.

Organizatorami obchodów byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy – Leszek Walczak i w Toruniu – Tomasz Jeziorek, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Wojciech Mojzesowicz, Prezes Stowarzyszenia Społeczny Komitet „Solidarni-Wieś Pamięta” Michał Grabianka oraz Prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” Tadeusz Antkowiak.