Informacje

Znamy skład roboczego zespołu Rząd – „Solidarność”

2 grudnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie o powołaniu roboczego zespołu ds wypracowania porozumienia między rządem RP a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Prace nad takim rozwiązaniem ruszyły po zawieszeniu organizowanego na 17 listopada br. przez NSZZ „Solidarność” Marszu Godności.

Współprzewodniczącymi zespołu zostali ze strony rządowej szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, z ramienia „Solidarności” członek prezydium KK NSZZ „S”, odpowiedzialny za dialog społeczny Henryk Nakonieczny. Zespół współtworzą też – po jednym przedstawicielu z poszczególnych ministerstw. Grupę negocjacyjną z ramienia naszego Związku tworzą: Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej ds. branż, Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, Edyta Odyjas (MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury), Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wojciech Ilnicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, Andrzej Kuchta, członek Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu obszarach:

  • wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu;
  • zmian w systemie polityki energetycznej Polski;
  • wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty;
  • odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej;
  • zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej;
  • ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych;
  • zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.