Informacje

Marsz Godności – postulaty pracowników cywilnych MON

W związku z planowaną na 17 listopada manifestacją pod hasłem” Marsz Godności” NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON wystosowało postulaty w których domagają się m.in: podniesienia wynagrodzeń, wznowienia prac na układem zbiorowym czy wprowadzenia wzorcowego regulaminu premiowania. Poniżej przedstawiamy wszystkie postulaty. Związkowcy domagają się:

1. Podniesienia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2023 roku o co najmniej 800zł brutto (równoznaczne z wzrostem wynagrodzeń żądanym przez KK NSZZ „Solidarność” dla pracowników sfery finansów publicznych).

2. Wprowadzenie nowej tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 roku ( obecnie pracownicy resortu tracą na wynagrodzeniu zasadniczym co związane jest mi.in z pomniejszonym wynagrodzeniem za wysługę lat, pracownicy nie mieszczą się w przestarzałej tabeli nieadekwatnej do obecnych potrzeb).

3. Wznowienia prac nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej (uaktualnienie dokumentu z 1998 roku m.in. w celu dostosowania poszczególnych stanowisk do odpowiedniej kategorii zaszeregowania – wartościowanie stanowisk pracy).

4. Wprowadzenia corocznej premii obligatoryjnej z okazji Święta Wojska Polskiego w wysokości co najmniej 1000zł brutto (od kilku lat MON nie przeznacza żadnych środków finansowych z okazji Święta Wojska Polskiego).

5. Ujednolicenia premii regulaminowej dla pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 5% od wynagrodzenia zasadniczego ( z zaznaczeniem, ze JW, które na ten moment posiadają premię regulaminową powyżej 5% skutki z różnicy nadwyżki tej premii zostaną przeniesione do płacy zasadniczej, tak aby żaden z pracowników RON nie został pokrzywdzony na powyższej zmianie).

6. Wprowadzenia wzorcowego Regulaminu Premiowania dla pracowników resortu obrony narodowej (stanie się on wykładnią dla pracodawców i w swoim zamierzeniu zapewni sprawiedliwy podział środków przeznaczonych na premię).

7. Spotkania wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej (celem spotkania będą m.in. wynagrodzenia pracowników, PUZP dla PWJOSB oraz omówienie bieżącej sytuacji pracowników RON w poszczególnych Jednostkach Wojskowych).