Informacje

Domagamy się realizacji porozumienia w Filharmonii Pomorskiej i Operze Nova

Na październikowym posiedzeniu Zarządu Regionu podjęto sprawę porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Niestety do dzisiaj nie zrealizowano zapisów porozumienia co budzi dezaprobatę i sprzeciw wobec nie wywiązania się z ustaleń przyjętych w porozumieniu.

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 17 lutego 2022 roku pracownicy bydgoskich instytucji kultury tj. Opery Nova oraz Filharmonii Pomorskiej mieli otrzymać wzrost wynagrodzenia. Oprócz regulacji płac, strony zobowiązały się podjąć rokowania mające na celu wynegocjowanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz do skierowania pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury w naszym województwie.

Zarząd Regionu daje czas do końca października na realizację porozumienia i oczekuje wzrostu wynagrodzeń pracowników na uzgodnionym poziomie. W przypadku braku spełnienia zapisów porozumienia Zarząd Regionu upoważnił Prezydium do podjęcia działań statutowo-prawnych.