Informacje

Przygotowania do manifestacji i wybory nowych władz związkowych – po obradach Zarządu Regionu

Przygotowanie do planowanej na 17 listopada manifestacji w Warszawie oraz temat nadchodzących wyborów związkowych były głównymi punktami dyskusji w trakcie posiedzenia Zarządu Regionu poszerzonego o spotkanie z przewodniczącymi organizacji zakładowych.

– Nie możemy już dłużej akceptować bierności rządu w realizowaniu postulatów „Solidarności”. Spotkaliśmy się najpierw z przedstawicielami rządu, następnie z samym premierem Mateuszem Morawieckim, ale propozycje rządu nie gwarantują realizacji naszych postulatów. Dlatego Komisja Krajowa podjęła decyzję o zorganizowaniu 17 listopada w Warszawie wielkiej manifestacji. Domagamy się systemowych rozwiązań a nie tylko doraźnych działań, które w długoterminowej perspektywie niewiele zmienią. Mam jednak nadzieję, że rząd zmieni swoje stanowisko i uda nam się w ramach dialogu porozumieć – podkreślił przewodniczący Leszek Walczak.

Przypomnijmy, że „Solidarność” przedstawiła trzy główne postulaty:

  • Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;
  • Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
  • Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Obecny na spotkaniu z premierem zastępca przewodniczącego Mariusz Kolasiński podkreślił, że premier na spotkaniu nie zaproponował żadnych nowych rozwiązań – Jesteśmy rozczarowani efektami rozmów z premierem. Wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym nie pokryje nawet poziomu inflacji, my domagamy się 20% podwyżki. Nie padły również żadne deklaracje odnośnie wprowadzenia emerytur stażowych. Projekt „Solidarności” po pierwszym czytaniu znajduje się w zamrażarce sejmowej, a projekt prezydencki nie doczekał się nawet tego. Żadne konkretne i satysfakcjonujące deklaracje ze strony premiera nie padły – mówił Kolasiński.

Drugą część spotkania zdominował temat nadchodzących wyborów związkowych na kadencję 2023-2028. Aktualna kadencja dobiega końca i począwszy od 1 listopada rozpoczyna się seria wyborów, która wyłoni władze związku na wszystkich szczeblach. Zastępca przewodniczącego Sebastian Gawronek przedstawił zmiany jakie zaszły w ordynacji wyborczej, szczególnie w zakresie możliwości przeprowadzenia tzw. e-głosowania. Zarząd Regionu powołał Regionalną Komisję Wyborczą, której zadaniem jest nadzorowanie prawidłowości przebiegu wyborów. Podstawowe jednostki organizacyjne związku mają czas do końca marca 2023 roku na wybór nowych władz.

Przewodniczący Oddziałów i Biur Terenowych oraz przewodniczący organizacji przedstawili sytuację na swoim terenie. Nie brakuje problemów, głównie związanych ze wzrostem kosztów energii oraz galopującą inflacją i rosnącymi kosztami życia. Przewodniczący Zarządu Regionu zapewnił, że każdy przewodniczący, każda komisja zakładowa może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Zarządu Regionu.