Informacje

Po spotkaniu Premiera z „Solidarnością”. W piątek decyzja o dalszych krokach

W Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie spotkali się przedstawiciele NSZZ „S” z premierem RP Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium KK NSZZ „S” z Piotrem Dudą oraz przewodniczący Regionów i Rad Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Premierowi towarzyszył minister Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

Spotkanie opierało się na trzech punktach, czyli na 3xP. Po pierwsze, powstrzymanie cen energii, nie tylko elektrycznej, ale w ogóle nośników energii. To dla nas bardzo ważne, bo możemy dyskutować o podwyżkach, o regulacjach płacowych, ale jeżeli tak będą galopować ceny energii, to przełoży się to na całą gospodarkę i ceny wszystkich produktów – powiedział po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.

Dodał przy tym, że problem ten dotyczy również firm energochłonnych, które zużywają najwięcej energii i mają problemy z utrzymaniem się w kosztach.

Drugi bardzo ważny postulat dotyczy regulacji płacowych w sferze finansów publicznych. Jeśli rząd proponuje na 2023 rok podwyżkę na poziomie 7,8 proc., to my się z tym nie zgadzamy, ale na tym polega dialog, że się spotykamy i o tym rozmawiamy. Będziemy ten temat drążyć i podejmować decyzje. Zaapelowałem także do premiera Morawieckiego o powołanie wspólnego zespołu rząd-Solidarność, abyśmy mogli na te tematy w dalszym ciągu rozmawiać, nie zamykając drogi do dialogu społecznego – zaznaczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Ostatnia bardzo ważna sprawa, której nie odpuszczę, to emerytury stażowe. Dzisiaj apeluję po raz kolejny do marszałek Witek, aby odmrozić projekt prezydencki i obywatelski, abyśmy mogli te rozwiązania wypracować na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a nie na partyjnych spotkaniach. Apeluję o dialog, bo tak jak mówił pan premier – na tej łodzi musi być miejsce dla wszystkich. My chcemy jako Solidarność angażować się w dialog merytoryczny, ale nasze racje muszą być nie tylko słyszane, ale także brane pod uwagę – zakończył Piotr Duda.

Mateusz Morawiecki: „Czerpiemy z propozycji Solidarności”

Dziękuję związkom zawodowym, związkowi NSZZ „Solidarność” za to, że stara się wypracować i zaproponować dobre rozwiązania. My czerpiemy z tych propozycji i przez wiele ostatnich tygodni pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które już też zresztą dzisiaj w formie ustaw prezentujemy – powiedział po spotkaniu z przedstawicielami Solidarności premier Mateusz Morawiecki.

– Rozmawialiśmy o wielu aspektach polityki społecznej – dodał premier. – Myślę, że jak popatrzymy na wiele ostatnich lat, to nasz rząd jest rządem polityki społecznej. W przeciwieństwie do wielu poprzednich rządów, które prowadziły politykę aspołeczną. My mamy Solidarność we krwi, w naszym DNA. Nie można tego powiedzieć o poprzednich rządach liberałów, neoliberałów, którzy zupełnie inaczej podchodzili do polityki społecznej.

Premier dodał, że rozmowy toczyły się na wiele tematów, od spraw związanych z podwyżkami w budżetówce, także dla tych najniżej uposażonych m.in. w Urzędach Wojewódzkich i RDOŚ-ach, ale także o płacy minimalnej.

Podczas spotkania, jak powiedział premier, rozmawiano także o szczegółowych problemach związanych z przemysłem spożywczym, z pracownikami służb mundurowych, z pracownikami służby zdrowia. – Przedstawiałem mechanizmy podwyżek, jakie proponujemy, ale także te wszystkie mechanizmy, które mają wiązać się z obniżeniem inflacji, poprzez zwłaszcza ceny energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu czy paliw. Pokazywałem wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, jak również plany rządu na kolejne miesiące, na kolejne kwartały – powiedział Mateusz Morawiecki.

To było bardzo dobre spotkanie, ale w kilku punktach różnimy się. Różnimy się, bo jest inna perspektywa. Ja oczywiście odwoływałem się do tego, że wszyscy płyniemy na jednej łodzi, związki zawodowe patrzą na to ze swojej perspektywy. Ja pokazywałem, jak wielkie wydatki mamy na obronność, bo przecież jesteśmy w szczególnej sytuacji, jak wielkie wydatki musimy ponosić także na służby mundurowe, jak duży jest przyrost wydatków na oświatę, na służbę zdrowia. Dążymy w kierunku 7 proc. PKB wydawanych na służbę zdrowia. To wszystko musimy pogodzić w ramach jednego budżetu i ta propozycja budżetu, nad którą dzisiaj dyskutowaliśmy, jest swego rodzaju kompromisem. Dziś musimy w społeczeństwie polskim poszukiwać nie wojny, a kompromisu, nie sporów, a zgody. Dzięki temu, jestem przekonany, ten budżet będzie dobry i pomoże nam przetrwać te najtrudniejsze zimowe miesiące przed nami i perspektywy odbicia gospodarczego w przyszłym roku będą lepsze – konkludował premier.

W piątek pilne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Konwent Przewodniczących NSZZ „Solidarność” obradujący w środę, po zakończeniu spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydował, by zwołać pilne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S”. Odbędzie się ono w piątek, 7 października 2022 roku.

Na planowanym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań związku.