Informacje

Pracownicy Resortu Obrony Narodowej domagają się podwyżek

Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON w piśmie skierowanym do ministra Mariusza Błaszczaka domaga się podwyższenia wynagrodzeń pracowników Resortu Obrony Narodowej. Narastająca inflacja, wzrost cen artykułów spożywczych i przemysłowych oraz gazu, prądu, opału powoduje realny spadek wartości wynagrodzenia. Związkowcy postulują o o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości co najmniej 800 zł brutto na etat w 2023 roku. Kwota ta odpowiada żądaniom NSZZ „Solidarność” 20% podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych.

Jak podkreślają związkowcy w wystosowanym piśmie, od kilku lat resort obrony nie przeznacza żadnych środków finansowych na premię z okazji święta Wojska Polskiego dla pracowników resortu obrony narodowej – Czujemy się gorsi od naszych kolegów żołnierzy zawodowych, których wspieramy swoją pracą niejednokrotnie wykonując zadania o wysokim priorytecie dla obronności kraju. Jednocześnie pragniemy przypomnieć Panu Ministrowi, ze ponad 90% pracowników Resortu Obrony Narodowej otrzymuje wynagrodzenia w przedziale 2800-3500 zł netto – czytamy w piśmie.

Cała treść pisma dostępna poniżej.