Informacje

Komisja Krajowa w Zakopanem: główne problemy to energia, wynagrodzenia i emerytury stażowe

„Polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów” – głosi w stanowisku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która obradowała w Zakopanem . Związek apeluje do Rządu RP o rzetelny dialog.

Spotkanie z przedstawicielami rządu

W pierwszej części posiedzenia, członkowie Komisji Krajowej spotkali się przedstawicielami rządu. Premiera Mateusza Morawieckiego reprezentowali ministrowie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.  

– Myślę, że nikt nie sądził, że przybędzie nam tyle nowych problemów, myśleliśmy, że będziemy rozmawiać o minimalnym wynagrodzeniu, o podwyżkach w sferze finansów publicznych, jednak okazało się, że na dziś najważniejszym tematem jest sprawa dotycząca ochrony całej naszej gospodarki, a przede wszystkim zakładów energochłonnych. Podwyżki cen energii, gazu, wszystkich nośników energii, z którymi mamy do czynienia, które wpływają na koszty pracy. Dziś rozmawialiśmy o sytuacji zakładów energochłonnych, które mogą z tygodnia na tydzień podjąć decyzję o likwidacji i upadłości – mówił na konferencji przewodniczący Piotr Duda.

– To ważne spotkanie oznacza, że jest prowadzony dialog między stroną społeczną a rządem, między NSZZ „Solidarność” a rządem. Pamiętam ostatnie negocjacje w Gdańsku z panem premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące odmrożenia wskaźnika, który był przez 8 lat mrożony przez koalicję PO-PSL, jeśli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej. To były ważne negocjacje, które przyniosły efekt. Jestem pewien, że po dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim wiemy więcej jako NSZZ „Solidarność” – dodał Duda.

„Polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów”

Oceniając obecną sytuację społeczno-gospodarczą, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wskazała, że polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów:

  • Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;
  • Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
  • Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Członkowie Komisji uznają te problemy za pilne i apelują do Rządu RP o podjęcie rzetelnego dialogu z NSZZ „Solidarność”. Solidarność zapowiada dalsze rozmowy z rządem, również z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas pierwszego dnia obrad Komisji Krajowej w Zakopanem swoją przysięgę na sztandar Związku złożyło czterech nowych członków KK, którzy w ramach wyborów uzupełniających zostali wybrani podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w maju tego roku. W skład Komisji Krajowej weszli: Andrzej Gębara, Andrzej Karol, Piotr Majchrzak oraz Daniel Pokuta.

Przysięgę złożył również  Wiktor Kubisiak, który został wybrany na szefa sekretariatu w miejsce zmarłego niedawno Dariusza Kucharskiego. Zgodnie ze statutem Związku szefowie regionów i sekretariatów branżowych z urzędu stają się członkami KK.