Informacje

Piotr Duda z wizytą na Ukrainie

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda udał się z wizytą na Ukrainę. W Kijowie podpisał memorandum o współpracy Solidarności z Konfederacją Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy. Piotr Duda odwiedził również tereny mocno dotknięte i zniszczone wojną w obwodzie czernichowskim. – Jesteśmy tu po to by pokazać solidarność – powiedział przewodniczący. Jak dotąd Solidarność jest jedynym związkiem zawodowym, który przybył ze wsparciem bezpośrednio na Ukrainę!

To jest zwykłe barbarzyństwo

Do Czernichowa delegacja Solidarności dotarła z konwojem humanitarnym. Miasto w pierwszej fazie rosyjskiej agresji doświadczyło ciężkich ataków rakietowych i lotniczych. Zniszczony stadion miejski, zabudowania tamtejszej politechniki czy ośrodka zdrowia to tylko nieliczne przypadki ogromu zniszczeń, jakich doświadczyło to miasto. Wraz z Michaiłem Wołyńcem „Solidarność” przekazała materiały potrzebne do odbudowy zniszczonej szkoły.

– Przy dzisiejszej technice wojennej nie ma usprawiedliwienia dla terrorystycznego niszczenia obiektów cywilnych. Tu nie ma mowy o błędzie. Tu jest zwykłe barbarzyństwo – powiedział Piotr Duda

Delegacja „Solidarności” odwiedziła również kijowski Szpital Dziecięcy nr 9. – Brakuje dosłownie wszystkiego. Przekazaliśmy transport mleka w proszku bez laktozy, o który szpital bardzo prosi – dodał lider związku.

Zniszczony stadion w Czernichowie

Zacieśnienie współpracy „Solidarności” z KVPU

Solidarność w ścisłej współpracy z KVPU będą wspierać aspiracje Ukrainy do integracji europejskiej, pracować na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy, zachęcając jednocześnie do wstępowania do związków zawodowych, oraz będą dążyć do wykluczenia z międzynarodowej rodziny związkowej tych organizacji, które wspierają wojnę przeciwko Ukrainie – to główne punkty memorandum.

Piotr Duda z Michaiłem Wołyńcem

Jak czytamy w memorandum, „sytuacja Europy i świata zmieniła się radykalnie po 24 lutego 2022 r., kiedy haniebny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na niezawisłą Ukrainę zburzył pokój i zagroził stabilności i bezpieczeństwu milionów ludzi”.

Liderzy Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy wzywają całą międzynarodową społeczność związkową do okazania solidarności i udzielenia wszelkiego wsparcia dla walczącej Ukrainy, dla Ukrainy broniącej podstawowych europejskich i cywilizacyjnych wartości w imieniu wszystkich krajów Europy – czytamy.

Jednocześnie NSZZ „Solidarność” i KVPU deklarują ścisłą współpracę w obszarach:

Ukraina swoimi aspiracjami i działaniami udowodniła, iż jej miejsce jest w rodzinie państw europejskich i finalnie w strukturach Unii Europejskiej. Determinacja Narodu ukraińskiego do samostanowienia i wyrwania się z wielowiekowych, destrukcyjnych wpływów Moskwy jest solą w oku Putina i jedną z przyczyn obecnej wojny. NSZZ „Solidarność” i KVPU deklarują ścisłą współpracę w procesie integracji europejskiej Ukrainy, w ramach wszelkich programów i projektów politycznych i rozwojowych, jakie będą tworzone na drodze pełnej integracji Ukrainy ze zjednoczoną Europą.

Napaść Rosji na Ukrainę zmusiła miliony obywateli, głównie kobiet i dzieci, do ucieczki przed bestialstwem Rosjan, którego dowody widzimy w Buczy, Irpieniu, Mariupolu i wielu innych miastach,  i do emigracji z kraju. Zdecydowana większość tych uchodźców zdecydowała się pozostać tymczasowo w Polsce, znajdując tu zrozumienie, opiekę i możliwość spokojnego życia. NSZZ „Solidarność” i KVPU deklarują współpracę w procesie integracji uchodźców ukraińskich na polskim rynku pracy oraz zachęcają wszystkich obywateli Ukrainy, którzy podejmą pracę w Polsce, do wstępowania do związków zawodowych i wspólnego dbania o właściwe warunki pracy.

Związki zawodowe zobowiązane są do chronienia pokoju i życia w dobrobycie wszystkich pracowników oraz do obrony praw pracowniczych. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której organizacja nazywająca się związkiem zawodowym jawnie wspiera dyktaturę przemocy, agresję i ludobójstwo. NSZZ „Solidarność” i KVPU będą wspólnie działały na rzecz izolacji i usunięcia zależnych od władz Rosji związków zawodowych z wszelkich międzynarodowych struktur związkowych.

W dokumencie znalazło się również odniesienie do nadchodzącego kryzysu żywnościowego.

Agresja Rosji zagraża nie tylko stabilności w Europie, ale może również spowodować wielką klęskę głodu w innych obszarach świata. NSZZ „Solidarność” i KVPU wzywają międzynarodową społeczność związkową do przeciwdziałania skutkom zablokowania eksportu ukraińskiej żywności i okazywania wsparcia wszędzie tam, gdzie swoje piętno odcisną skutki rosyjskiego bestialstwa.

Sygnatariusze memorandum zwracają uwagę, że dzisiaj istnieje konieczność poświęcenia i wspierania wolnej Ukrainy, gdyż alternatywą jest rozlanie się tej wojny na cały kontynent, i jeszcze szerzej.

– W świecie opiętym siecią globalnych zależności każda wojna jest wojną u naszych granic.

Memorandum podpisali szefowie central: Piotr Duda i Michaił Wołyniec. Przed podpisaniem dokumentu długo wymieniali dotychczasowe wspólne działania, szczególnie zmierzające do wykluczenia z organizacji międzynarodowych rosyjskich central związkowych, które wspierają Putina.

– To formalne potwierdzenie wieloletniej współpracy Solidarności i KVPU, która w kontekście wojny nabiera zupełnie nowego wymiaru – oceniają sygnatariusze memorandum.