W dniu 9 czerwca (piątek) biuro Zarządu Regionu będzie nieczynne

Aktualności

XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

Na trwający od 26 do 27 maja 2022 roku XXX jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” przybędzie do Zakopanego około 300 delegatów z całej Polski oraz 200 znamienitych gości. To niezwykle ważne dla całego Związku wydarzenie, nazywane „świętem Solidarności”, zaszczycą swoją obecnością najważniejsze osoby w państwie.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Wśród oficjalnych gości XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w czwartek i piątek obradować będą w Centralnym Ośrodku Sportu będą m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie z nimi zaplanowane jest na czwartek, 26 maja. Pojawić się mają na KZD także wicemarszałek Senatu Marek Pęk, prezes IPN Karol Nawrocki i Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Wśród gości ma znaleźć się także Mychajło Wołyniec, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy (NPGU) i jednocześnie przewodniczący Ukraińskiej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (KVPU).

Do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy uchwalenie Statutu, ogólnego programu działania Związku, wybór przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustalanie wysokości składki członkowskiej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla wszystkich władz jednostek organizacyjnych i członków Związku, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie, oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu NSZZ „Solidarność”.

Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem będzie wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter. Kryzys bezpieczeństwa europejskiego, który rozpoczął się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, stał się wyzwaniem zarówno dla przywódców demokratycznych państw, jak i ich obywateli. Polskie społeczeństwo wzorowo zdało test z solidarności, pomagając uchodźcom przybywającym do naszego kraju z Ukrainy.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” poprzedzi msza święta w intencji członków Związku i Ojczyzny, odprawiona w kościele – Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach, której przewodniczyć będzie ks. abp Marek Jędraszewski.