Aktualności

XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

Na trwający od 26 do 27 maja 2022 roku XXX jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” przybędzie do Zakopanego około 300 delegatów z całej Polski oraz 200 znamienitych gości. To niezwykle ważne dla całego Związku wydarzenie, nazywane „świętem Solidarności”, zaszczycą swoją obecnością najważniejsze osoby w państwie.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Wśród oficjalnych gości XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w czwartek i piątek obradować będą w Centralnym Ośrodku Sportu będą m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie z nimi zaplanowane jest na czwartek, 26 maja. Pojawić się mają na KZD także wicemarszałek Senatu Marek Pęk, prezes IPN Karol Nawrocki i Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Wśród gości ma znaleźć się także Mychajło Wołyniec, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy (NPGU) i jednocześnie przewodniczący Ukraińskiej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (KVPU).

Do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy uchwalenie Statutu, ogólnego programu działania Związku, wybór przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustalanie wysokości składki członkowskiej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla wszystkich władz jednostek organizacyjnych i członków Związku, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie, oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu NSZZ „Solidarność”.

Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem będzie wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter. Kryzys bezpieczeństwa europejskiego, który rozpoczął się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, stał się wyzwaniem zarówno dla przywódców demokratycznych państw, jak i ich obywateli. Polskie społeczeństwo wzorowo zdało test z solidarności, pomagając uchodźcom przybywającym do naszego kraju z Ukrainy.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” poprzedzi msza święta w intencji członków Związku i Ojczyzny, odprawiona w kościele – Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach, której przewodniczyć będzie ks. abp Marek Jędraszewski.