Biuro Zarządu Regionu pracuje w systemie hybrydowym w godzinach 10.00-14.00. Poza tymi godzinami można kontaktować się pod nr 505 007 628 oraz z członkami prezydium Zarządu Regionu. 

Informacje

Obradowało Prezydium K-PWRDS

Dzisiaj, na wniosek NSZZ „Solidarność”, odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. „Solidarność” zgłosiła stanowisko dotyczące projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Jako strona społeczna domagaliśmy się uwzględnienia w celach strategicznych czynników spowodowanych napływem uchodźców wojennych z Ukrainy i ich wpływem na rynek pracy. Wniosek został zaakceptowany.