Informacje

Koniec strajku! Jest porozumienie w Solarisie

Po sześciu tygodniach strajku związki zawodowe i zarząd podpisały porozumienie. Pracownicy otrzymają po 500 zł podwyżki płacy zasadniczej. 400 zł od pierwszego marca, pozostałą kwotę od pierwszego lipca. Ponadto pracodawca gwarantuje podwyżkę na 2023 rok w wysokości średniorocznego wskaźnika inflacji za rok 2022 plus 0,5 pkt proc., lecz nie więcej niż 7,5 proc. i nie mniej niż 250 zł płacy zasadniczej.

Strony ustaliły też, że do 10 marca wypracują zasady przyznania dodatkowej premii finansowej za realizację planu produkcji za rok 2022, którą pracodawca wypłaci w styczniu 2023 r.

Podpisane porozumienie oznacza zakończenie strajku oraz sporu zbiorowego. Choć pracownicy żądali 800 zł podwyżki, osiągnięty kompromis jest dwukrotnie wyższy od pierwotnej propozycji pracodawcy.

Strajk generalny w Solarisie trwał od 24 stycznia tego roku.

– Dziękuję wszystkim pracownikom spółki Solaris za wytrwałość w walce o godne płace. Cieszymy się, że udało się w końcu dojść do porozumienia. To nasz wspólny sukces

powiedział Albert Wojtczak, przewodniczący Solidarności w Solarisie.

– Strajkujący oczekiwali wczoraj na prezesa i zarząd spółki w budynku firmy. Po przybyciu prezes zapytał pracowników, jakie jest minimum, które mogą zaakceptować. Pracownicy odpowiedzieli, że jest to 500 złotych. Prezes zgodził się na taką kwotę, ale w dwóch transzach – od 1 marca i 1 lipca. Po naradzie pracownicy zaakceptowali podwyżkę w wysokości 500 zł brutto

-zaznaczył