Informacje

Stanowisko prezydium Komisji Krajowej ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę

W obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przesyłamy Narodowi Ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność.

W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła Ukraina, p;olska „Solidarność” jest razem z Wami. Wykorzystaliśmy wszelkie możliwości, abyście w tej walce ni9e pozostali osamotnieni. Tak jak nie pozostawiliśmy Was podczas „Euromajdanu”, organizując pomoc humanitarną dla ofiar i rannych, tak również dzisiaj możecie na nas liczyć.

Polakom, a szczególnie ludziom Solidarności, nie trzeba tłumaczyć, czym jest wolność. Przeżyliśmy nie tylko rosyjsko-niemiecko-austriackie zabory, ale również niemiecko-rosyjską okupację i sowiecki komunizm. Doskonale wiemy, jak nieobliczalna jest Rosja, rozumiał to również śp. Lech Kaczyński, który po agresji na Gruzję przewidział, jakie dążenia może mieć putinowska Rosja wobec sąsiednich krajów. Dzisiaj z całą bezwzględnością ten scenariusz jest realizowany.

Wzywamy społeczność międzynarodową do ostrej i zdecydowanej reakcji, w tym ekonomicznej, politycznej, informacyjnej i fizycznej izolacji Rosji. Tylko w ten sposób można zmusić Rosję do zaprzestania – powodowanych imperialnymi urojeniami – agresywnych, bandyckich działań.

Za Prezydium KK NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda

`