Informacje

Podwyżki dla pracowników kultury! Porozumienie z Marszałkiem województwa

Wczoraj tj. 17 lutego doszło do podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova. Porozumienie zakładające wyższe pensje zawarły organizacje NSZZ „Solidarność” działające w tych instytucjach z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. W negocjacjach z władzami województwa brali udział również przedstawiciele prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Podpisanie porozumienia jest efektem długotrwałych rozmów i negocjacji z panem Marszałkiem, które zakończyły się kompromisem i wypracowaniem korzystnych dla pracowników rozwiązań. Oprócz regulacji płac, strony zobowiązały się podjąć rokowania mające na celu wynegocjowanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz do skierowania pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury w naszym województwie.