Informacje

Henryk Nakonieczny podczas RDS: Nie należy zatrzymywać Polskiego Ładu

– Nie uważam, żeby należało zatrzymać wprowadzanie reformy systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu – powiedział członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny podczas dzisiejszego plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Jego zdaniem reforma zaczyna odwracać dotychczasowy degresywny system podatkowy i jest krokiem w kierunku postulowanego przez Solidarność systemu progresywnego.

– Polski Ład przynajmniej w części zaczyna odwracać system, który w największym stopniu obciążał osoby o najniższych dochodach, a promował osoby o wyższych dochodach i prowadzących działalność gospodarczą – powiedział Nakonieczny.

Prezentując stanowisko Solidarności ocenił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku, wprowadzenie podwyższonego progu dochodowego oraz system ulg zaczyna system regresji odwracać w kierunku progresji. Zaznaczył jednak, że reforma systemu nie jest skończona i wymaga dalszych prac.

Wśród licznych uwag przedstawiciel Solidarności w RDS skupił się na trzech najistotniejszych dla Związku. Uldze dla opiekunów samotnie wychowujących dzieci, objęcia ulgą dla klasy średniej emerytów i rencistów oraz kwestią składki zdrowotnej. Szczególnie ta ostatnia sprawa wywołuje dużo kontrowersji.

– Wychodząc z równości obywateli wobec prawa, nie możemy się zgodzić, że w sposób różny, odmienny, kształtowana jest wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Szkoda, że rozróżniono podatników pod względem wysokość składki w zależności wykonywanej pracy, wysokości dochodów lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nie możemy się też zgodzić, że jedni płacą składki od przychodów, a inni od dochodów. Jedni w wysokości 9 proc., inni 4,9 proc. Uważamy, że oskładkowanie powinno być równe, to znaczy proporcjonalne dla wszystkich – tłumaczył Nakonieczny.

Wskazał też na złamanie dotychczasowej zasady, gdzie składki na ubezpieczenia społeczne pomniejsza przychód, a tym samym nie był pobierany od nich podatek. I choć składka nie jest podatkiem i nie ma tu mowy o podwójnym opodatkowaniu, to jednak odstąpiono od dotychczasowej zasady.

– Składka to nie podatek, ale idąc dalej, w uproszczenia można powiedzieć, że opodatkowano usługi zdrowia, a tym samym opodatkowano zdrowie. Naszym zdaniem składka na ubezpieczenia zdrowotne powinna pomniejszać podstawę opodatkowania – powiedział Nakonieczny.

Na koniec, w formie refleksji, podkreślił walor edukacyjny wprowadzanych zmian.

– Wszystkim pokazał, ile kosztuje ochrona zdrowia. Dziwię się tym, którzy tak dużo mówią o konieczności zwiększenia środków na ochronę zdrowia, a jednocześnie nie chcą więcej płacić. Trzeba się na coś zdecydować – zakończył prezentację stanowiska Solidarności Nakonieczny.