Informacje

Regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Program

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” do wzięcia udziału w regionalnych uroczystościach upamiętniających 40 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.

Program:

6.12.2021 r.
godz. 10.00 – 19.30 – Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, ul. Wincentyny Teskowej 1

Konferencja IPN „Stan Wojenny po 40 latach. Nowe spojrzenie”

9.12.2021 r.
godz. 10.00 – sala im. Bydgoskiego Marca 1981 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy

Sesja naukowa „Stan Wojenny w Polsce. Przyczyny i konsekwencje” – Wojewoda Kujawsko Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, Centrum Badania Historii „Solidarności i Oporu Społecznego w PRL, UMK w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i Delegatura w Bydgoszczy.

10.12.2021 r.
godz. 12:00 – skwer Pamięci i Tolerancji im. dr Rydygiera w Chełmnie

Stowarzyszenie Osób Internowanych „CHEŁMINIACY 1982’’ wraz z Burmistrzem Chełmna, Arturem Mikiewiczem złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności i Pamięci. 

12.12.2021 r.
godz. 15.30 – plac przed Kościołem o.o. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy

Symboliczne odsłonięcie pomnika przez przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność ” Piotra Dudę  i przewodniczącą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność ” Teresę Hałas w asyście działaczy Związku i uczestników tamtych wydarzeń. Następnie pomnik poświęci JE Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Pomnik został zaprojektowany przez Studio Projektowe BARWA Barbary Walczak-Kawalec.

godz. 16.00 – Kościół o.o. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy

Msza święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego celebrowania przez JE Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Po mszy świętej w Oratorium im. Jana Pawła II przy Kościele o.o. Jezuitów nastąpi uroczystość wręczenia okolicznościowych medali – ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną wejście do Oratorium będzie możliwe jedynie dla osób wyróżnionych oraz posiadających dodatkowe zaproszenie.

godz. 19.30 – Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

Widowisko Muzyczne „Nocny Patrol”
organizator: Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki

13.12.2021 r.
godz. 10.00 – Zakład Karny w Potulicach

Złożenie wiązanek pod tablicą Zakładu Karnego.

godz. 13.00 – Zakład Karny w Fordonie

Złożenie wiązanek pod tablicą Zakładu Karnego przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym „Przymierze”.

14.12.2021 r.

„Polska droga do wolności , 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” – dynamiczna diorama oraz przedstawienie teatralne w języku angielskim organizowane przez młodzież, okolicznościowa wystawa. 

Partnerem regionalnych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce jest firma PESA Bydgoszcz S.A.