Informacje

Święto pracownika Krajowej Administracji Skarbowej czy święto decydentów?

„Solidarność” w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nie weźmie udziału w uroczystościach Święta Krajowej Administracji Skarbowej. W komunikacie wydanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy IAS w Bydgoszczy, związkowcy stawiają Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zarzuty dyskryminacji pracowników, nieprzestrzegania prawa oraz lekceważący stosunek do partnerów społecznych. Pełna treść komunikatu poniżej.

Komunikat
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy IAS w Bydgoszczy informuje, że z uwagi na podejmowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Bydgoszczy działania dyskryminujące pracowników, nieprzestrzeganie prawa oraz lekceważący stosunek do partnerów społecznych, postanowiła nie uczestniczyć w uroczystościach  Święta Krajowej Administracji Skarbowej, organizowanych w Bydgoszczy w dniu 21 września 2021r. 

Informacja przekazana pracownikom o możliwości uczestnictwa w obchodach święta KAS  oraz pominięcie w oficjalnych zaproszeniach organizacji związkowych, jest dla nas nie do przyjęcia.

W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność’ przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nie zamierza legitymizować pracodawcę łamiącego prawo poprzez uczestnictwo w centralnych uroczystościach ocenianych przez pracowników jako element propagandowy nie mający nic wspólnego z okazaniem szacunku dla ich ciężkiej pracy. 

Przyjmując taką formę protestu oczekujemy powrotu do dialogu opartego na szanowaniu partnerów społecznych, przestrzegania prawa i traktowania pracowników podmiotowo.

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy IAS w Bydgoszczy
Iwona Huzar – przewodnicząca KZ