Informacje

„Przyszłość jest w nas” – konferencja na 41-lecie „Solidarności”

W budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się dzisiaj konferencja pt.: “ Przyszłość jest w nas”, organizowana w ramach wojewódzkich obchodów 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. 

41 lat temu w całej Polsce wybuchły strajki robotnicze, podpisano porozumienia sierpniowe zawierające 21 postulatów i w konsekwencji powstał NSZZ “Solidarność”. Wydarzenia te stały się początkiem początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. W rocznicę tych wydarzeń Region Bydgoski NSZZ “Solidarność” zorganizował konferencję “Przyszłość jest w nas”.

W trakcie konferencji uhonorowano zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej. Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność” Leszek Walczak wręczył medale “Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność”, a wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski odznaczył medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

Wręczenie medalu „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

Następnie odbyła się debata poświęcona Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów. Historię NZS-u przedstawił dr Przemysław Wójtowicz z bydgoskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. O swoim doświadczeniu w NZS-ie, w bardziej osobistym odczuciu, opowiedziała Anna Nowek, która była działaczką NZS, a w okresie stanu wojennego prowadziła działalność w podziemnych strukturach NZS, kolportowała niezależną prasę i podziemne wydawnictwa.

Anna Nowek, dr Przemysław Wójtowicz oraz Leszek Walczak

W kolejnej części głos zabrał o.Mieczysław Łusiak, jezuita i kapelan bydgoskiej “Solidarności”. Przedstawił losy swojego brata, jednego z wielu cichych bohaterów tamtych czasów, który za swoją podziemną i antykomunistyczną działalność był represjonowany i aresztowany. To właśnie takie osoby, jak brat o. Mieczysława, stanowiły siłę “Solidarności” i dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej i demokratycznej Polsce.

Jednak “Solidarność” to nie tylko historia. To wciąż największy związek zawodowy w Polsce, zrzeszający blisko pół miliona pracowników wszystkich branż. O tym jak dzisiaj wśród młodych ludzi postrzegania jest “Solidarność” i z jakimi trudnościami mierzy się na co dzień mówił Sebastian Gawronek – zastępca przewodniczącego ZRB NSZZ “Solidarność”. 

Sebastian Gawronek i o.Mieczysław Łusiak SJ

Konferencji towarzyszyła wystawa pt.: “Jan Paweł II – duchowy ojciec Solidarności” autorstwa ks. Sławomira Odera oraz Mariana Krzaklewskiego.

Wystawa “Jan Paweł II – duchowy ojciec Solidarności”

Wydarzenie współfinansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerem obchodów jest firma Lotto.

Lotto – partner wojewódzkich obchodów 41. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”