Informacje

To nasz obowiązek, aby realizować postulaty naszych bohaterów z 1980 roku

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w swoim przemówieniu wskazał, że NSZZ „Solidarność” to żywa historia.

We wtorek 31 sierpnia odbywały się w Gdańsku uroczystości upamiętniające 41. rocznicę Sierpnia 1980 i powstanie NSZZ „Solidarność”, a także 33. rocznicę strajków z maja i sierpnia 1988 r., w których wziął udział przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Panie premierze, ja bardzo dziękuje za te pana słowa, że te postulaty to nie tylko relikt przeszłości, że to postulaty, które są wyryte w naszych sercach. Tak to odbieramy jako członkowie NSZZ „Solidarność”. Bo dla nas to nie tylko zbiór postulatów, który wpisany jest na listę UNESCO. Związek zawodowy „Solidarność” to żywa historia i co roku spotykamy się w tej sali, a ja w imieniu członków „Solidarności” zdaje swoisty raport z wykonania tych postulatów z sierpnia 1980 roku. Bo to nasz obowiązek, aby realizować postulaty naszych bohaterów z 1980 roku – mówił szef „Solidarności”, Piotr Duda.

Dzisiejsze uroczystości mają także szerszy wymiar, bo przecież musimy wspominać także o kolejnej rocznicy sierpniowych strajków 1988 roku. Nie ma wolności bez „Solidarności”. To te strajki dały nam tą wolność, o którą walczyliśmy przez kilkadziesiąt lat. O prawa pracownicze, wolność człowieka, godność pracownika. To także okrągła 40 rocznica wydania pierwszego numeru Tygodnika Solidarność, 2 kwietnia 1981 roku – wskazał przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. Piotr Duda zwrócił również uwagę na rolę polskiego kościoła w tworzeniu „Solidarności”.

Nie byłoby NSZZ „Solidarność” gdyby nie polski kościół i duchowy przywódca Solidarności – św. Jan Paweł II. To on obudził w nas Solidarność 2 czerwca 1979 roku. I dzięki wielu księżom, którzy oddali życie za „Solidarność” i wolną ojczyznę. Dzisiaj o nich także musimy wspominać. To, że szukaliśmy i znajdowaliśmy schronienie w kościele w tych trudnych czasach lat 80 – i mówię to jako przewodniczący chrześcijańskiego związku zawodowego, którego patronem jest bł. ks. Popiełuszko – pamiętajmy o tym, a szczególnie w tych chwilach, gdzie my jako katolicy i nasz kościół jest atakowany. Nie ma wolności bez „Solidarności” i nie byłoby „Solidarności” bez polskiego kościoła – zaznaczył Piotr Duda. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” przypomniał także o kwestii emerytur stażowych.

Dla nas, w sercu wyryty jest kolejny bardzo ważny postulat dotyczący emerytur stażowych, czyli 14 postulat. (…) Ten 14 postulat to kolejne zdanie, które mówi o emeryturach stażowych dla pracowników ciężko pracujących, aby mieli ten wybór i mogli przejść na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu i opłaceniu składek z odpowiednim kapitałem. Emerytury stażowe i ten projekt obywatelski, który NSZZ „Solidarność” złożył u pani marszałek Witek, to także drogowskaz dla młodych ludzi, młodych pracowników, aby dbali o swój kapitał emerytalny (…) Dlatego jako NSZZ „Solidarność” upominamy się z tej sali, tu gdzie podpisano te porozumienia, aby ten postulat, który mamy panie premierze w sercu, został zrealizowany – powiedział szef “Solidarności”.

źródło: tysol.pl